Стратегическите проекти Бургас-Александруполис, Бургас-Вльора, НАБУКО, Южен поток и АЕЦ „Белене” ще гарантират енергийната сигурността на Централна и Югоизточна Европа, Западните Балкани и ще осигурят нови източници и маршрути за оформящия се общ европейски енергиен пазар. Това подчерта премиерът Сергей Станишев на срещата си със специалния пратеник на САЩ по Евразия и енергийна сигурност посланик Бойдън Грей.
Посещението на американския дипломат е във връзка с нарастващия интерес от много държави към енергийната политика на страната ни.
Министър-председателят изтъкна, че България е активна и конструктивна страна-член на ЕС в изграждането на общата енергийна политика, която е насочена към сигурност на доставките, конкурентоспособност и устойчиво развитие при опазването на околната среда. Премиерът запозна Бойдън Грей с готовността на България да работи за преодоляване на недостига в производството на електроенергия на Балканите след спирането на мощности в АЕЦ “Козлодуй”. Амбицията на страната ни е да направи това с изграждането на нова атомна централа в Белене.
С геостратегическото си положение и членството в ЕС и НАТО България има ключова роля при реализирането на големи енергийни инфраструктурни проекти, свързващи стария континент с други региони, каза Сергей Станишев. Той подчерта необходимостта от увеличаване на диверсификацията на източниците и трасетата на енергоресурси и посочи, че проектът Южен поток не може да бъде алтернатива на НАБУКО. Министър-председателят изтъкна и приноса на България за по-тясното сближаване на държавите от Съюза със страните от Черноморско-Каспийския регион и Централна Азия, в подкрепа на провежданата от ЕС политика на добросъседство. Премиерът Станишев посочи, че общата енергийна политика трябва да се гради на базата на комплексен анализ с участието на всички страни-членки.
Посланик Бойдън Грей подчерта необходимостта Европа да бъде активна и единна при изграждането на енергийната си политика. Според него България притежава знания и експертиза, които са необходими на Брюксел при преговорите с Руската федерация и страните от постсъветското пространство в Централна Азия. Американският дипломат заяви, че САЩ подкрепя превръщането на България в регионален и европейски транзитен, разпределителен и логистичен център на газ и петрол. Той каза, че Вашингтон подкрепя енергийната общност в Югоизточна Европа, защото се гарантират стратегическите интереси на техните съюзници в района.
Според българската страна газопроводът НАБУКО, който е един от 4-те приоритетни енергийни проекта на ЕС, има огромно значение за намаляване на зависимостта от един източник и доставчик на енергоресурси и ще осигури достъпа на страните от региона и ЕС до газовите ресурси на Каспийския регион и Близкия изток. Министър-председателят още веднъж подчерта заинтересоваността ни от проекта, посочвайки, че България досега е била изключително активна по него.
Специалният пратеник на САЩ по Евразия и енергийна сигурност посланик Бойдън Грей проведе консултации по инициативата на българския президент Георги Първанов за организирането на Среща на най-високо равнище в България по въпросите на европейската енергийната сигурност и газови проекти за Европа, която ще бъде през пролетта на 2009 г. Дипломатът декларира подкрепата на САЩ за намерението на българската държава да организира международен форум на високо равнище по проблемите на енергетиката, на който да присъстват страните от Югоизточна Европа, Черноморския и Каспийския регион и Централна Азия, както и държави от Западна Европа, САЩ и Русия. /БЛИЦ