Чрез своя антикризисен план, като гарантира финансовата стабилност на държавата, на публичните финанси и на банковата система, правителството си поставя за цел да подпомогне бизнеса, да защити доходите на хората и да подкрепи пазара на труда. Това каза министър-председателят Сергей Станишев пред журналисти в хасковското предприятие за производство на машини, съоръжения и технологични линии за хранително вкусовата промишленост „ПИМ” ООД.
Фирмата е оборудвала над 300 предприятия в страната, а. 75% от продукцията се реализира на външния пазар. В дружеството работят 287 човека, а всяка година поне една четвърт от продукцията му се обновява.<br /> Премиерът посочи, че световната финансова и икономическа криза прави годината по-трудна и това е причината кабинетът да предприеме някои непопулярни мерки за съкращаване на разходите. Целта е да се икономиса достатъчен ресурс, чрез който държавата, посредством инфраструктурната си програма, да създава нови работни места и да изпълнява своите социални ангажименти при значително по-тежки условия. <br /> Сергей Станишев отново изтъкна, че кризата в България е привнесена и тя е криза на пазарите, с която първи се сблъскаха експортно ориентирани предприятия като &bdquo;ПИМ&rdquo; ООД. Трудно можем да избегнем това, тъй като навсякъде в Европа икономиката е отслабена. Затова, освен гъвкавата фирмена политика, държавата също предлага помощ в тази насока &ndash; чрез Българската банка за развитие, която работи във взаимодействие с Агенцията за експортно кредитиране.<br /> Пред журналисти министър-председателят потвърди, че правителството е обсъждало въпроса за увеличението на минималната работна заплата. По думите му това е стремеж, характерен за политиките на повечето страни-членки на Европейския съюз.<br /> Програмата на премиера Станишев продължава с посещение в Димитровград, където даде старт на проекта за реконструкция на водопроводната мрежа на града. Той включва изграждането на водопровод от ПС &bdquo;Черногорово&rdquo; до напорните водоеми, намиращи се на десния бряг на р. Марица. Финансирането на проекта се извършва изцяло със средства от Републиканския бюджет и е на стойност 1 470 322 лв. /БЛИЦ <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />