Моят подход и подходът на правителството ще бъде да възприемем този доклад, неговите заключения и препоръки като амбиция, като предизвикателство да свършим повече работа, да продължим реформите, които ние започнахме, именно това правителство, да ги доведем до успешен и ефективен резултат, така че да има повече резултати, които можем да представим първо пред българските граждани, пред нашия бизнес, общество, пред медиите и на второ място пред нашите европейски партньори. Това заяви премиерът Сергей Станишев по повод огласения доклад на европейската комисия за напредъка на България. В него се посочва, че ЕК оттегля акредитациите на две български агенции, натоварени с управление на средствата по предприсъединителните и смята да вземе и официално решение за преустановяване на средствата и по програмата ИСПА.
България след първата година от нашето членство може да отчете сериозни успехи като член на ЕС и това е позицията и на председателя на Европейската комисия, посочи Станишев. Премиерът изрази задоволство, че ЕК оценява положените усилия, особено през последните няколко месеца, които ясно демонстрират волята на българското правителство и Народното събрание да се преодолеят недостатъците, като даде пример създаването на ДАНС. Станишев същевременно изрази и съжаление, че част от усилията и резултатите не са били отразени на този етап. Той отбеляза, че много положително се отразява закриването на безмитните магазини, при положение, че критиките за първи път са се появили в доклада на комисията от януари, и много бързо бяха предприети действия. И това е много ясна демонстрация на политическата воля, която е налице. Тя носи и финансови рискове за българската държава, защото някои от операторите заплашиха, че ще съдят България. Вярвам, че това ще бъде отчетено занапред от ЕК, посочи още премиерът. /БЛИЦ