Бяха предприети редица мерки, особено в пътния сектор, които са съгласувани с Европейската комисия и са необходими за оптимизирането на системите за управление и контрол на проектите, предвидени за финансиране от ОП „Транспорт”. Това заяви премиерът Сергей Станишев във времето за парламентарен контрол в отговор на въпрос относно общата политика на правителството за изпълнение на Националната стратегическа референтна рамка до 2013 г., ОП „Транспорт”, както и изпълнението на мерките, свързани с доклада на ЕК за страната ни от юли т.г.
До 10 октомври ще бъде завършено споразумението между управляващия орган по ОП „Транспорт” в Министерството на транспорта и Националната агенция „Пътна инфраструктура” (НАПИ), в качеството й на бенефициент по програмата, информира премиерът. Той заяви, че в момента приключва изготвянето на стандартни условия и методика за оценка на предложенията при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки в НАПИ.
Сред мерките, предприети от правителството по оперативната програма, са още подготвеният План за действие, съгласно Протокол от заседанието на кабинета на 3 юли т.г. с решения за изпълнение на проекта за строителството на АМ „Струма” и АМ „Марица”. Изготвен е и осъвременен план за действие на НАПИ за укрепване на системите за финансово управление и контрол. Планът е съгласуван с ЕК и се изпълнява в срок, посочи премиерът. По думите му, той ще подпомогне НАПИ в предприемането на необходимите действия за приключване на преструктурирането и изграждането на надеждни системи за управление и контрол на проектите в пътния сектор при ясно разпределени отговорности и задължения между управляващия орган в Министерството на транспорта и НАПИ.
Завършването на проектите за ключовите магистрали в страната е съвсем реалистична задача пред България и за това се предприемат конкретни действия, подчерта министър-председателят като уточни, че в рамките на този мандат са построени най-голям брой магистрали за последните 20 години. Проблем е много ниската база, върху която се отчитат километрите изградени магистрали, смята премиерът. Заделени са средства от бюджета за изграждането на АМ „Тракия”, вървят и конкретни търгове за изпълнение; строи се и АМ „Марица”, за която също са отделени средства от бюджета.
През следващата година в кратки срокове трябва да стартират процедурите за изграждането на АМ „Хемус” и „Черно море”, за да се случи това, което очакват българските граждани – рязко да се повиши качеството на българската инфраструктура, да се повиши безопасността на движението и да се увеличат преките икономически ефекти. Знам как това може да се случи, категоричен бе в заключение премиерът Сергей Станишев. /БЛИЦ