Министър-председателят Сергей Станишев и министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров пускат сероочистващата инсталация на блокове 1 и 2 в ТЕЦ „Марица Изток 2”. Церемонията ще бъде утре, съобщиха от Министерството на икономиката.

С въвеждането на инсталацията  производството на електроенергия от двата блока ще се извършва в съответствие с екологичните изисквания на европейското законодателство и ще се намали риска от замърсяване на околната среда. Официалният пуск на съоръжението, което е с уникална за региона конструкция и се изгражда от 2004 г. насам, ще бъде направен от министър-председателя Сергей Станишев и от министъра на икономиката и енергетиката Петър Димитров.  Вторият повод за посещението на премиера и на министъра на е официалният пуск на рехаблитирания блок 3, който влиза предсрочно в експлоатация и ще подкрепи енергийната система на страната на прага на зимния сезон със своите 177 мегавата мощност след рехабилитацията. В момента тече рехабилитацията на блок 4, който ще бъде готов през декември и също ще увеличи капацитета на енергийните мощности на страната.
На 13 октомври в „Марица Изток 2” официално ще бъде открит и Центърът за видеонаблюдение, който ще обхваща цялата територия на централата.
Около 17% от общото електропроизводство в България се падат на ТЕЦ „Марица Изток 2”. Този фактор, съчетан с приоритета за сигурност на енергийните доставки, определя значимото място на централата в електроенергийния сектор на страната. Сероочистващата инсталация на блокове 1 и 2 и рехабилитацията на блок 3 са част от изпълняваната в ТЕЦ-а широкомащабна инвестиционна програма за екологосъобразно оборудване за намаляване на емисиите на определени замърсители в атмосферата – серни оксиди и прах. /БЛИЦ