Предизвикателствата пред членството на България в Европейския съюз обсъди министър-председателят Сергей Станишев с членовете на инициирания от него Международен консултативен съвет (МКС), съобщи правителствената информационна служба.
Консултативният борд беше създаден по идея на премиера през ноември м.г. В него се включиха авторитетни и опитни европейски политици и експерти с цел, чрез своите анализи и препоръки, да подпомогнат страната в процеса на максималното оползотворяване на всички възможности, предоставени от членството в Европейския съюз и прилагането на най-добрите европейски практики. Председател на Съвета е бившият френски министър-председател Доминик дьо Вилпен, а членове &ndash; Жозеп Пике &ndash; бивш министър на външните работи на Испания, Антонио Виторино &ndash; бивш европейски комисар за правосъдие и вътрешни работи, Аунус Салми &ndash; бивш член на Европейската сметна палата и Пол Демаре &ndash; ректор на Европейския колеж в Брюж и юридическият съветник Казимир Де Далмау. <br /> В специален доклад, представен пред премиера и пред медиите, те обобщиха изводите от проведените срещи с представители на българските институции, университети, неправителствени организации, медии, политически партии, икономически и бизнес организации, профсъюзи, международни организации, и др.<br /> След като се запозна с изводите на Международния консултативен съвет премиерът Сергей Станишев отбеляза, че провежданите от правителството реформи не са спирали нито за миг и след членството на България в ЕС, те вече дават своите резултати. Това се отчита от Европейската комисия и от нашите партньори. Реформите са трудни и не винаги дават резултат на момента, но водят България в правилната посока, категоричен бе премиерът. Сред най-успешните области той открои икономическите показатели, регионалното сътрудничество и сферата на енергийната сигурност, в която страната играе все по-голяма роля. <br /> Министър-председателят припомни и предприетите конкретни стъпки, които също ще доведат до позитивни резултати &ndash; приемане на закона за конфликт на интереси, промените в закона за обществените поръчки, структурните реформи като тази за ефективното използване на българските следователи в досъдебната фаза на процеса и др. Според него в страната има силна политическа воля за провеждането на реформи във всички сектори. Когато виждаме слабости, ние вземаме мерки и постигаме резултати. Трябва да се научим като общество да бъдем достатъчно единни и да направим усилия, с подкрепата на нашите партньори, да преодолеем посочените слабости, за да бъдем силен член на ЕС, каза премиерът. <br /> Председателят на МКС Доминик дьо Вилпен оцени като добро и необходимо решението на ЕС за интеграция на България. То има цена и тя е да се намери най-добрият начин за сътрудничество между България и държавите-членки на ЕС, така че членството да бъде възможно най-ефективно. В последните години са предприети редица стъпки, реформи в институциите и законодателството, но сега ни чака по-трудната част &ndash; промяната на манталитета. Затова предлагаме след изборите да има обща отговорност на различните партии по въпросите на образованието, борбата срещу корупцията, иновациите и общата европейска политика спрямо ЕС, каза бившият френски премиер. По думите му всички партии трябва да работят заедно и да постигнат консенсус, защото иначе няма да има промяна. Необходимо е реформата на манталитета, което отнема 50 години, да се случи в България за 5-10, което може да стане само с мобилизация на партиите и всички българи, допълни той. Това е историческо предизвикателство, което се нуждае от помощта на всеки българин, на ЕС и на всяка държава-членка, с ясното съзнание, че няма чудотворни решения, които се случват за един ден. <br /> Сред препоръките на доклада на МКС е и по-широкият подход в Механизма за сътрудничество и проверка с ЕК, който да обхваща всички специфики и особености на България. Механизмът е оценен като полезен инструмент за мониторинг, тъй като упражнява положителен натиск върху българските институции да предприемат корективни мерки за справяне със слабостите в съдебната власт и в борбата срещу корупцията и организираната престъпност. Отчита се обаче, че Брюксел не винаги е успявал да измери точно приложението и жизнеността на някои реформи с оглед на тяхното краткосрочно, средносрочно или дългосрочно въздействие. От България се искаше, в рамките на доста кратък период от време, да постигне това, което често пъти бе отнело много години за по-старите държави-членки. И затова МКС смята, че ефективността на страната при спазване на стандартите на ЕС следва да се оценява по отношение на относителния напредък, а не толкова в абсолютни показатели. Това е особено съществено в областта на правосъдието и вътрешните работи.<br /> Друга препоръка в доклада е държавните институции да сключат Национален пакт за нулева толерантност към корупцията, като се задължават да насърчават и осъществяват конкретни действия в областта на нейната превенция и безусловната борба с нея. През следващите години България трябва да концентрира усилия не само върху укрепването на своята правна и институционална рамка в Европейския съюз, но и върху икономическите и социалните реформи, за да постигне европейски стандарти на живот.<br /> Според МКС сега е време за важни решения, които ще обусловят бъдещето на страната. Решения за ролята на България в Европейския съюз, за икономическите и социалните реформи, необходими за завършване модернизацията на страната, решения за подобряване на подготовката и конкурентноспособността, за стимулиране и поощряване на българското общество и икономика. Време е и за решителни политици, които могат да действат, задвижвани от строгост и рационалност, които знаят как да се вслушват в народа и да защитават нуждите на България, които са в състояние с ентусиазъм, решителност и честност да доведат всичко до успешен завършък. <br /> В този контекст Международният консултативен съвет за България предлага след приключване на изборите, да се постигне широко национално съгласие, с подкрепата на парламентарно представените политически сили, в следните области:<br /> &ndash; Образование и обучение<br /> &ndash; Конкурентноспособност и иновации<br /> &ndash; Пакт за нулева толерантност към корупцията<br /> &ndash; Европейска политика, която включва подходящо ръководство, цели и действия за укрепване и консолидиране на пълното политическо участие на България в ЕС.<br /> България разполага с необходимите средства, да погледне на бъдещето с вяра. Извървели сте дълъг и исторически път като нация, имате дълбока и богата култура и относително стабилна икономика с възможност за растеж. Преди всичко, обаче, гражданите на България са тези, които имат значение. Те помогнаха да се осъществи трансформацията, на която сме свидетели в страната през последните години, и сега те имат възможността да решат бъдещето на страната за следващите години в една европейска и демократична рамка. Това каза в заключение председателят на МКС Доминик дьо Вилпен. <br /> В отговор на постъпили журналистически въпроси, Правителствената информационна служба е упълномощена да обяви, че дейността на членовете на МКС не се заплаща от правителството. Тя е извършена в полза на българския обществен интерес от европейски политици, които имат желанието с опита и експертизата си да допринесат за по-добрата интеграция на България в ЕС и като цяло за по-силен и конкурентоспособен Европейски съюз. <br /> /БЛИЦ<br />