Правителството одобри провеждането на процедура по реда на Закона за обществените поръчки за избор на превозвач за извършване на обществени превозни услуги в железопътния транспорт. Това е превозът на пътници на територията на България с бързи (междурегионални) и пътнически (крайградски и регионални) влакове при поемането на задължение за превоз и тарифно задължение, включително и превоз на пътници, на които е предоставено право на пътуване с намалени цени или безплатно. Действащият в момента договор за извършване на такива услуги, сключен между „Български държавни железници” ЕАД и министъра на транспорта, изтича на 1 януари 2009 г.
Кабинетът определи и условията при възлагане на извършването на обществената превозна услуга. Те включват компенсиране и субсидиране на пътническите превози, обект на задължение за обществени услуги при условията на Наредбата за възлагане и изпълнение на задълженията за извършване на обществени превозни услуги в жп транспорт и документацията за участие в процедурата. Предвижда се договорът за извършване на пътническите превози да бъде сключен за срок от 15 години. В документацията ще бъдат посочени изисквания за продължителност, редовност, капацитет и качество на предлаганата услуга и реда за тяхното отчитане; за периодичност, качество и обем на превозите; за повишаване качеството на услугата, включително чрез внедряване на пътническа информационна, билетоиздаваща и резервационна система, свързана с Европейската резервационна система и информационните системи на европейските железопътни предприятия и работа в реално време.
Данните показват, че годишно с железопътен транспорт се превозват около 33-35 млн. пътника. Обслужват се 678 гари в населени места на територията на цялата страна с 561 влака ежедневно. За извършването на тези превози са необходими над 500 вагона със седящи места, 70 спални вагона, 25 дизелови мотрисни влака, 75 електрически мотрисни влака и 200 локомотива.

МС възложи на министъра на транспорта да проведе процедурата за избор на превозвач за извършване на обществени превозни услуги в жп транспорт.  С Наредбата за възлагане и изпълнение на задълженията за извършване на обществени превозни услуги в железопътния транспорт се цели постигането на определено равнище на транспортното обслужване и условия за безплатен или с намалени цени жп превоз. При провеждане на процедурите за избор на превозвач се отчитат следните критерии:  общественият интерес; способността на превозвача да поеме и изпълнява задълженията за обществени услуги и да осигурява продължителност, редовност, капацитет и качество на жп превози; транспортните условия и цени, в частност за определени категории пътници, за съответните видове пътнически или товарни превози или за определени маршрути съобразно прогнозите на превозвача за очаквания пътникопоток за определените категории пътници; бизнес планът на превозвача за изпълнение на задължението за извършване на обществени превозни услуги; методиката за разпределяне на разходите, предложена от превозвача и др.
Желаещите да участват в процедурата за избор на превозвач за извършване на обществени превозни услуги в железопътния транспорт трябва да имат лиценз за пътнически превози.  /БЛИЦ