Доцент и професор ще се става без досегашното изискване за 3 и съответно 5 години стаж. Това решиха депутатите, които гласуваха окончателно текстове от Закона за развитие на академичния състав.
&quot;За да станеш доцент и професор има изисквания преди това да имаш защитена докторска дисертация, публикации в сериозни издания и други&quot;, коментира министърът на образованието Сергей Игнатов. Според него това са много по-сериозни изисквания от тези за стажа.<br /> <br /> &ldquo;След като доцент и професор се става на базата на това, че си доказал, че си способен да провеждаш самостоятелно научни изследвания след докторантурата, мисля, че темата за стажа трябва да отпадне&quot;, коментира още Игнатов.<br /> <br /> Предложението за отпадане на изискването за стаж бе направено от зам.-шефа на парламента д-р Лъчезар Иванов.<br /> <br /> &quot;Всички искаме младите хора да успяват, но те трябва да имат и социален опит. Не може без такъв опит да получаваш възможността да заемаш определена длъжност &quot;, контрира обаче синият депутат и бивш просветен министър Веселин Методиев.&nbsp;<br /> <br /> Закрива се Висшата атестационна комисия в срок до осем месеца след влизането в сила на Закона. Специализираните научни съвети също прекратяват дейността си в шестмесечен срок.<br /> <br /> Научните звания на членовете на академичния състав, притежаващи научни степени, получени съгласно отменения Закон за научните степени и звания, се заменят с академични длъжности в съответното висше училище или научна организация.<br /> <br /> &bdquo;Асистент&rdquo;, &bdquo;старши асистент&rdquo; и &bdquo;главен асистент&rdquo;, съответно &bdquo;научен сътрудник&rdquo; III, II и I степен се заменят с &bdquo;главен асистент&rdquo;.<br /> <br /> &bdquo;Доцент&rdquo;, съответно &bdquo;старши научен сътрудник II степен&rdquo; се заменят с &bdquo;доцент&rdquo;, а &bdquo;професор&rdquo;, съответно &bdquo;страши научен сътрудник I степен&rdquo; се заменя с &bdquo;професор&rdquo;.&nbsp;<br /> <br /> Професорите и доцентите вече ще могат да участват в акредитацията само на един университет и с това се очаква да бъде прекратена практиката на т.нар. &quot;пътуващи преподаватели&quot;, предвижда още новият Закон за&nbsp;развитието на академичния състав. /БЛИЦ<br /> <br />