Общинският съветник от групата на ГЕРБ в местния парламент Стефан Катев е внесъл питане до кмета Найден Зеленогорски провеждан ли е конкурс за заемане на длъжността директор на дирекция “Административно обслужване и международно сътрудничество” в Общината. Поводът за поставения въпрос е информацията, че длъжността е заета, без преди това да е обявен конкурс.
Г-н Катев допълва, че лично е проверявал за публикация за обявяване на конкурс за длъжността, но не е попаднал на такава. В тази връзка юристът от ГЕРБ сочи, че според чл. 10 от Закона за държавния служител постъпването на държавна служба в съответната администрация задължително се предхожда от конкурс и на това основание пита, ако такъв не е обявен какви са причините за това. Той настоява и за запознаване с изискванията за образование и професионален опит, утвърдени от кмета като орган по назначаване на държавните служители в общинската администрация. Заедно с това Стефан Катев желае да бъде информиран и за основанието от Закона за държавния служител, на което за директор на посочената дирекция в Общината е назначен заемащият в момента длъжността Тодор Еленков.
Мотив за питането, според г-н Катев, е желанието му да бъдат разсеяни “може би неоснователните съмнения” дали заемащият длъжността отговаря на изискванията на закона, предаде кореспондентът на Агенция БЛИЦ в Плевен. /БЛИЦ