Докладът на ЕК е обективен, оценява напредъка и посочва недостатъците. Това заяви министърът на правосъдието Миглена Тачева след официалното оповестяване на доклада на Европейската комисия за напредъка на България.
В част от доклада на ЕК на преден план са изведени препоръки, които България е започнала да реализира и се полагат усилия в тази област. Такъв пример е изработването на нов Наказателен кодекс, необходимостта от който признават и българските, и европейските институции. ЕК е отбелязала напредък при подзаконовите актове. Като успех е отчетено и прилагането на съдебната стратегия. Необходими са още усилия за постигане на по-добри резултати. Част от тях са обсъдени във ВСС и в следващите дни ще бъдат набелязани конкретни мерки, заяви Тачева. Първият показател в глава "Правосъдие и вътрешен ред" е свързан с независимостта на съдебната власт. Критериите са отчетени като изпълнени от България със създаването на Инспекторат към ВСС. Друг успех е реформирането на административното и гражданското правораздаване. Вече са предприети мерки мониторингът да продължава по електронен път, за да не се затормозяват съдилищата. Освен това ще се работи и върху нов Наказателно-процесуален кодекс, който ще бъде допълнен със законов регламент на използването на специалните разузнавателни средства, посочи Тачева. /БЛИЦ