Изготвянето на 20 важни законопроекта, насочени към подобряване на правната рамка за улесняване дейността на бизнеса и укрепване правата на гражданите както в наказателния процес, така и в гражданско-правните отношения – това отчете като водещо в дейността на Министерството на правосъдието в областта на законотворчеството през последните 2 години министър Миглена Тачева.
В центъра на законодателната политика са били още защитата правата на децата в най-пълна степен, предотвратяване и противодействие на корупцията и хармонизиране на българското законодателство с европейските и международните стандарти. През последните две години бяха приети нов Семеен кодекс, изменения и допълнения в НПК и НК, промени в Закона за специалните разузнавателни средства, изменения в Закона за изпълнения на наказания и задържането под стража. Изготвена и приета бе Концепция за преодоляване на причините за осъдителните дела срещу България в Страсбург, както и Концепция за наказателната политика и за изготвяне на нов НК, която предстои да бъде обсъдена от кабинета. Към всичко това трябва да се прибавят и двата изключително важни нови закона &ndash; Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси и Закон за събранията, митингите и манифестациите. <br /> В областта на международните осиновявания бе утвърден нов модел в организацията на работа. За периода са подготвени и направени 490 предложения за осиновяване на 546 деца. Въз основа на това министърът на правосъдието е дал 236 съгласия за осиновяване на 256 деца.<br /> Специални усилия Министерство на правосъдието през този период положи за подобряване на базата на съдебната система. За две години са инвестирани близо 80 млн. лв. за сгради на съдебната система. Изготвени са проекти за изграждането на нови следствени арести в Петрич, Габрово, Ловеч, и Шумен, открит бе новият следствен арест в Пловдив, който е съобразен изцяло с новите изисквания и стандарти за местата за лишаване от свобода. <br /> В пресконференцията за отчитане на мандата участваха и заместник-министрите Илонка Райчинова, Сабрие Сапунджиева и Стефан Фиков. /БЛИЦ<br />