Всички огласени телефонни разговори на митническия шеф Ваньо Танов са от законно приложени специални разузнавателни средства. Това записаха в доклада си депутатите от подкомисията за разследване на СРС скандала. Изнасянето на записите пред публика обаче е незаконно.
Най-същественият извод е, че произходът на тези разговори е запис от СРС. Отхвърля се възможността разговорите да са били записани от лица, които са външни за структурите, овластени да използват СРС-та - каза председателят на подкомисията Явор Нотев.<br /> &nbsp;<br /> Справките, които би трябвало да изяснят защо е контролиран телефонът на митническия шеф, са получени в НС, но депутатите още не са&nbsp;ги прегледали.&nbsp;Според Явор Нотев става дума за четири мобилни номера и един стационарен, от които е бил подслушван Танов. На нито един от тези номера Танов не е титуляр. <br /> <br /> Сред титулярите има юридическо лице. Комисията ще обсъди основанията до каква степен е било необходимо да се поставят под контрол тези номера. <br /> <br /> Има съмнения, че тези телефони са били предоставени на Танов, но не е изяснено защо.<br /> <br /> В ДАНС трябва да се вземат допълнителни мерки за подобряване и разширяване на процедурите по изискванията на закона за защита на класифицираната информация, каза председателят на комисията за контрол над ДАНС Камен Костадинов след днешното й заседание.<br /> <br /> В комисията днес&nbsp;изслушваха председателя на ДАНС Цветлин Йовчев и неговия заместник Иван Драшков. След инспекцията на място в агенцията&nbsp;миналата седмица изводът на депутатите е, че&nbsp;в ДАНС сигурността е на необходимото ниво, а СРС-та се прилагат съгласно изискванията на закона.<br /> <br /> Костадинов уточни, че ДАНС не разполага с технически средства за подслушване на телефони и използва техническите възможности на СДОТО - МВР.Според него е необходимо допълнително нормативно разписване на използването на акаунти, както и осигуряване на допълнителни мерки за сигурност.<br /> <br /> Съгласно сега действащата нормативна уредба СДОТО - МВР прилага СРС-та по искане на ДАНС, което според комисията създава предпоставки за разширен достъп до класифицирана информация и размиване на отговорностите в случаите на нерегламентиран достъп.<br /> <br /> Комисията за контрол на агенцията отправи категоричната препоръка в ДАНС да се изградят техническите възможности за самостоятелно прилагане на СРС-та. Това обаче е малко вероятно скоро да се случи, тъй като ДАНС не разполага с необходимите средства. За тази година за подобна цел агенцията може да отдели 30% от бюджета си.<br /> <br /> Считам, че при нас има много добре организирана система за опазване на класифицираната информация, заяви шефът на спецагенцията Цветлин Йовчев след изслушването. Той е съгласен, че &quot;не всичко в ДАНС е ОК&quot;, обаче в крайна сметка агенцията била структура, която в една или друга степен имат проявления всички проблеми в обществото. &quot;Не мога да кажа, че ние сме безгрешни&quot;,&nbsp;каза Йовчев.<br /> <br /> Зам.-шефът на ДАНС Иван Драшков&nbsp;на въпрос дали е възможен теч на информация от ДАНС: &bdquo;Считам, че от ДАНС е невъзможно, но с една уговорка - в ерата на техниката всичко е възможно.&quot;<br /> <br /> По-рано днес от прокуратурата обявиха заключенията от проверката на изтеклите разговори с участието на Ваньо Танов. Изводът е, че всички записи са от законно прилагани СРС, както и това, че информацията е изтекла незаконно.<br />