Още през тази или най-късно другата седмица се очаква правителството да приеме промяна в наредбата за топлоснабдяването. С нея ще се разреши извънредно вдигане на цената на парното по средата на отоплителния сезон, съобщи вицепремиерът Ивайло Калфин. Досега това беше позволено веднъж в годината - през юли. Днес министърът участва във форум за развитието на енергетиката и неговата връзка с екологията и климата все повече ще доминира дневния ред на публичния дебат у нас и в ЕС.
Министърът на външните работи Ивайло Калфин обяви, че не вярва проектът “Южен поток” да заобиколи България. “В Черноморския регион има конкуренция в пазара за доставка на енергоизточници, включително и на природен газ. Но мисля, че що се отнася до проекта “Южен поток”, България е доста напред пред съседите си. България има сключен договор по проекта, по него е ясно какво трябва да се прави, работи се, така че няма нужда и мотив за натиск за каквото и да било, каза Калфин.
Енергетиката е не просто икономика. Тя има пряко отношение и навлиза във фокуса на процесите във външната политика, екологията и инфраструктурата, подчерта външният министър.  Той изтъкна активната позиция на българското правителство в дебата за консолидиране на обща позиция на ЕС по развитието на енергетика. България изразява подкрепа на поставената принципна цел за управление и редукция на емисиите парникови газове. Тази цел трябва да остане като водеща и в условията на финансова криза, които ще имат отражение върху размера на инвестициите в енергетиката.
Заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин открои два момента от продължаващия дебат в ЕС, мотивирани от специфични особености на икономиката в група страни-членки от Централна и Източна Европа. България настоява при поемане на ангажиментите за намаляване на въглеродните емисии до 2020 г. да бъде отчетен приносът на страната в периода на прилагане на Протокола от Киото, т.е. от 1988 г. насам. Вторият момент визира рязкото преминаването от 2013 г. към пазарен принцип за търговия с емисии, което не се приема от страните със значим дял енергопроизводство на база въглища.
В заключение министър Калфин подчерта, че България споделя виждането за водеща роля на ЕС в усилията за намаляване на емисиите парникови газове. /БЛИЦ