Служебните шофьори на Министерски съвет, обслужващи автопарка на „Дондуков“ 1, ежедневно да минават за проверки за употреба на алкохол. Това изрично изискване е разписано в раздела „Техническо обслужване, снабдяване и транспорт“ в доклада за изпълнението на бюджета на МС за 2015 г.
В документа подробно са изредени дейностите, които ще бъдат финансирани през тази година, както и целите и мерките, чрез които да бъдат изпълнени. Заложената сума е близо 72 млн. лева, съобщава &bdquo;Телеграф&ldquo;.<br /> <br /> За подобряване ефективността на бюрократичната машина ще се съсредоточат усилия към пресичане на рушветите като за целта ще се прибягва и до внезапни ревизии по инструкция на премиера Бойко Борисов. Ще се правят &bdquo;извънпланови проверки, възложени от министър-председателя, включително по постъпили сигнали за корупция на органи на изпълнителната власт и държавни служители на ръководна длъжност и по сигнали и предложения срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията на МС&ldquo;, пише още в документа. <br /> <br /> Изпълнителната власт планира през тази година и затягане на контрола върху отдаването на концесиите. Разписани са дейности като подобряване прилагането на самите закони при провеждането на процедурите, както и завишаване на превантивния и текущия контрол при изпълнението на договорите.<br /> <br /> В раздела за политиката спрямо вероизповеданията, която също е в правомощията на Министерския съвет, пък се предвижда незабавна реставрация на храмове и манастири на Бъл&not;гарс&not;ката православна църква и на молитвените домове на други вероизповедания в страната, които са в бедствено състояние и трябва да се запазят от разрушаване. Предвижда се и подпомагане дейността на някои по-слабо обезпечени материално и финансово вероизповедания в страната. <br /> <br /> В документа се отбелязва, че непрекъснато растат исканията за подкрепа и субсидия от държавата заради постоянното увеличаване броя на официално регистрираните вероизповедания у нас. Министерският съвет чрез специализираната си комисия ще засили и дейностите за борба с трафика на хора. Предвижда се да се открият два нови центъра за закрила на пострадали, както и един приют.&nbsp;/БЛИЦ<br /> <br />