До момента са изпълнени 135 мерки от плана за намаляване на административната тежест. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков.
По неговите думи изпълнените мерки до момента осигуряват намаление на административната тежест с 15%. Правителството работи по план в тази посока, според който тежестта за бизнеса трябва да се съкрати с 20% до 2012 г. <br /> <br /> Министър Трайков открои приетите промени в закона за ограничаване на административното регулиране като един от основните лостове за подобряване на бизнес средата. Измененията предвиждат мълчаливо съгласие за всички дейности, които подлежат на регистрационен режим. Досега използването на принципа на мълчаливото съгласие беше ограничено от множество изключения в различни закони. <br /> <br /> Според други промени в закона административните такси ще бъдат съобразени с разходите за предоставяне на услугите. Това ще доведе до намаляване на таксите за онези услуги, които досега са били натоварени с разходи, несвързани с конкретната дейност, съобщиха от пресцентъра на МИЕТ.<br /> <br /> Новите текстове въвеждат забрана приходите от такси да се използват за бонуси за стимулиране на чиновниците. Събраните суми ще могат да се използват само за покриване разходите на ведомството за предоставяне на услугата и повишаване на качеството на услугата.