Съжалявам, че към нашия град се подохожда тенденциозно, заяви кметът на София Бойко Борисов при откриването на новата отсечка на метрото. Той отново напомни, че в бюджета на столицата постъпват с по 350 милиона лева по-малко годишно, откакто той е градоначалник.
Борисов се похвали, че столичани вече ще се ползват с ново удобство и ще бъде облекчен трафикът в града, защото за 20 мин. ще се стига от кв. "Младост" до кв. "Обеля”.
Борисов увери, че до септември ще има изградена връзка между хотел "Шератон" и станцията на метрото до стадион "Васил Левски". Ще има пари за изграждане на естакади в София. Генералният секретар на ЕНП Антонио Лопез е разговарял с председателя на Европейската комисия Жозе Барозу , за да бъдат пуснати парите по еврофондовете, и когато тези средства бъдат готови, ще се изградят обходните трасета на София като магистрала "Люлин", обясни още кметът. Борисов каза, че в София се строят велоалеи. Около метростанциите ще има подземни паркинги, както за автомобили, така и за велосипеди, мотопеди.

Президентът Георги Първанов и министърът на транспорта Петър Мутафчиев също присъстваха на откриването на новата отсечка на метрото.

През 2005 г. започва строителството на участъка от разширението на метрото от пл. Св. Неделя до Стадион „Васил Левски”, като паралелно с него Столична община с местно финансиране започва изграждането на трасето от Стадион „Васил Левски” до Интерпред с обща дължина 4,8 км. и 3 метростанции. Централният участък от това трасе се финансира със заем на СО от Японската банка за международно сътрудничество, а останалата част с дължина 2,5 км е с местно финансиране. С оглед осигуряване на връзка на повече жилищни комплекси - Изгрев, Дървеница, Мусагеница и особено ж.к.Младост с централната градска част и реализиране на основната част от първия метродиаметър Люлин-Младост през 2006 г. с местно финансиране и финансиране от ДБ Столична община започва строителството и на участъка Интерпред-ж.к.Младост І с дължина 3,2 км и още три метростанции.
Поради специфичните особености на технологията за строителство в централната градска част и разполагането на част от трасето в източната част на радиуса над нивото на терена, а част през изградения по-рано тунел под бул. Драган Цанков строителството на този участък е приключило за по-кратко време от предвиденото. Изхождайки от това за завършването на метротрасето пл.Св.Неделя-ж.к.Младост І са обособени следните два етапа: І Етап- „Стадион В.Левски-ж.к.Младост І” с пуск на 8. май 2009г; ІІ Етап-пл.Св.Неделя-Стадион В.Левски-през есента на 2009г.
Дължината на завършвания през месец май 2009 г. участък от Стадион Васил Левски до ж.к.Младост І е 6 км с 5 метростанции. Той ще осигури връзка на жилищните комплекси Изток, Изгрев, Дървеница , Мусагеница и ж.к.Младост с Централната градска част.
Строителството на завършения участък от метрото е извършвано по следните методи: Тунел под бул.Драган Цанков- по Нов Австрийски метод, Метростанция Жюлио Кюри, Метростанция Г.М.Димитров и Метростанция Младост І и тунелите от кв.Изток до ж.к.Младост – по открит метод в укрепени изкопи или по неговата разновидност Миланския метод, при които първоначално са изграждани шлицовите стени от укрепванията и покривните плочи на тунелите, а след това под защитата на тези плочи са разработвани почвите и изграждани останалите части от конструкциите.
Два участъка от завършеното трасе от кв.Изток до ж.к.Младост с обща дължина 1,6 км са разположени на нивото на терена, като метростанцията в кв.Мусагеница също е надземна. В края на трасето след метростанция „Младост І” има изградени съоръжения за смяна на посоката на движение на съставите, а така също бъдещото отклонение на трасето към ж.к.Младост ІV и летището.
Основните параметри на пускания участък от метрото са: максимална превозна способност – 50 хил.пътн.в час; минимален интервал на движение лимитиран от транспортната автоматика- 90 сек; максимална скорост на движение – 80 км/ч; прогнозен брой превозвани пътници на ден за І етап- 45 хил.пътн; за І и ІІ етап- 110 хил.пътн.в ден;
Обществените ползи от пускането на участъка са: облекчаване на трафика; намаляване на времетраенето на пътуването от периферията до центъра на града от 50-60 мин. на 10-12 мин;
спестено време на жителите на града от пътуване – за І етап 12 хил.часа дневно; за І и ІІ етап- 30 хил.часа дневно; намаление на количеството на изхвърляните вредни във въздуха- І етап 5 хил.тона годишно, І и ІІ етап- 14 хил.тона годишно;
Размер на вложените инвестиции за участъка с дължина 6 км и 5 метростанции за периода 2005г -2009г – 145 млн.лв. в т.ч. заем на СО от Японската международна банка, целево финансиране от общинския и от държавния бюджет.
Изпълнението на строително-монтажните работи на отделните съоръжения по трасето е извършено след проведени открити процедури по ЗОП проведени от съвместни тръжни комисии на Столична община и Метрополитен ЕАД.
Основни изпълнители на строителните работи на отделните съоръжения са: Метростанция „Стадион Васил Левски” и прилежащи участъци- Тайсей Корпорейшън с основен подизпълнител Геотехмин и 14 други подизпълнитли; Участък „Стадион В.Левски-ж.к.Младост І” – над 30 български фирми и доставчици.
Архитектурното оформление на метростанциите е дело на арх.Елена и Фарит Паскиавал/ Младост, Мусагеница/ арх.Кр.Андреев/ Г.М.Димитров, Стадион В.Левски/ и арх.Петър Попдимитров / Жолио Кюри/. Изпълнението е от фирмите Главболгарстрой, Метатрон, Екса, БКС Център, Станилов, Трейс, Геотехмин и др.
Основното оборудване е доставено от водещи световни фирми, като Сименс, Отис, Тисен, Ериксон, Хитачи и други.
Инвеститорския контрол на участъка „Стадион Васил Левски”-„Младост І” е извършен от Управление „Инвестиционно” на Метрополитен ЕАД. Инженер-Консултант на участъка Метростанция”Сердика”-метростанция „Стадион Васил Левски” е японски JV ”Падеко-О” с местни подизпълнители. Независим строителен надзор на участъка Стадион Васил Левски-Г.М.Димитров е фирма Контрол 2000, а на участъка Г.М.Димитров-Младост І – Софинвест.
Средногодишния темп на строителство на източния метрорадиус е 1,7км./год.
За най-важните участъци от предстоящото разширение на метрото са обособени приоритетните участъци от следващите разширения на метрото. За целта е разработен “Проект за разширение на метрото в гр. София” обхващащ две от най-важните направления с обща дължина 14 км и 13 метростанции. : централен участък от линия 2 (диаметър Север-Юг ) - “Пътен възел Надежда - Централна ж. п. гара - пл. Св. Неделя - бул. Черни връх” и разширение на линия 1 - “ж. к. Младост - ж. к. Дружба - Летище София” .
По предложение на Столична община този проект е включен за финансиране от Фонда за регионално развитие на Европейския съюз - Секторна Оперативна Програма “Транспорт” с национално съфинансиране.
От месец декември 2008г започна изграждането на участъка - “Пътен възел Надежда - Централна ж. п. гара - пл. Св. Неделя - бул. Черни връх” с дължина 6,4км и 7 метростанции. Този участък от проекта за разширение на метрото в София включва изключително важното направление от транспортния възел на Централната ж. п. гара, възела „Бул. Кн. М. Луиза - бул. Сливница, пл. Св. Неделя, Националния дворец на културата до РУМ Черни връх на едноименния булевард. Завършването на участъка съгласно договорите от открит международен търг е предвидено до края на 2012г
През есента на 2008г СО подписа договор за финансиране на 50% от стойността на други два участъка със заем от ЕИБ.Тези два участъка са:
Участък „ж.к.Младост І-ж.к.Младост ІІІ- Международния изложбен център на бул. Цариградско шосе” с дължина 2,2км, две станции и голям буферен паркинг под бул.Цариградско шосе. Този участък представлява част от трасето Младост-Летището предвиден първоначално за финансиране от ОП”Транспорт”, но поради ограничения финансов ресурс на този етап е без осигурено финансиране.
Участък “ж.к.Обеля-ж.к.Надежда-надлез Надежда” с дължина 4,2 км и 4 метростанции. Заедно със строителството на участъка се предвижда изграждане на два буферни подземни паркинга под бул.Ломско шосе с 600 паркоместа и изграждане на нов бул.Ломско шосе с по три ленти в двете посоки на движение.
Строителството на горните два участъка също е предвидено да завърши до края на 2012год. След завършването на пусковия участък от пл.Св.Неделя до ж.к.Младост през 2009г и на трите започвани участъка до края на 2012г метрото в София ще има две линии по най-натоварените направления с обща дължина 31 км и 27 метростанции. Предвиждания средногодишен темп на строителство при тези разширения е 3,5км/год.
С реализацията на горните разширения на метрото, то ще обслужва над 500 хил.пътника дневно с дял в системата на градския транспорт над 40%, като осигури бърз и ефективен транспорт по най-натоварените направления в София Люлин-Център-Младост и Надежда-Централна ж.п.гара-НДК- Хладилника. В резултат на това жителите на столицата ще икономисват над 150 хил.часа дневно от пътуване, при съкращаване на пътуването от периферията на града от 50-60минути на 10-12минути, гарантиране на скорости на движение до 80км/ч, без на това да влияе трафика и атмосферните условия, намаляване на трафика с над 30% и замърсяването на въздуха с повече от 30000 тона годишно. Остойностени ползите за града само от завършването на участъците включени за финансиране от ОП”Транспорт” и от ЕИБ ще доведат до пряк и косвен икономически ефект от над 55 млн.евро годишно.
Строителството на първия участък от метрото в София започва през 1979 г. от ж.к.Люлин до пл.Св.Неделя, а една година по-рано започва и строителството на депото в кв.Обеля.
През периода 1998-2003 на етапи завършва западният радиус на първия диаметър, с дължина 10 км и 8 станции, като средногодишния темп на строителство е едва 0,4км/год. /Десислава Вангелова, БЛИЦ