До края на месеца да бъде приет нов график за следващите шест месеца с конкретни неотложни мерки по правосъдие и вътрешни работи като следваща стъпка за продължаване на реформите в областта, реши Политическият съвет на управляващата коалиция. Политическите ръководства на трите партии се обединиха около приоритетното значение на приемането на Закона за конфликт на интереси, промените в закона за Комисията за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, както и за осъществяването на ефективен парламентарен контрол върху ДА „Национална сигурност”.
Лидерите и политическите ръководства на трите партии в коалицията приеха оценката за доклада на Комисията, представена от министър Гергана Грънчарова
Единно бе становището, че докладът на ЕК трябва да бъде стимул за институциите за продължаване на започнатите реформи и адекватен отговор на слабостите, посочени в техническия документ на Комисията за страната ни. Изразено бе удовлетворението на партньорите в коалицията от значително подобреното равнище на комуникация с Европейската комисия, както и по отношение на координацията между отговорните български институции – факт, който бе отчетен и в оповестения доклад.
Пред коалиционните партньори премиерът Сергей Станишев изтъкна необходимостта от продължаване на усилията на институциите, ангажирани в областта на правосъдието и вътрешните работи. Графикът трябва да бъде амбициозен, но прагматичен и осъществим, единодушни бяха участниците в заседанието.
Съветът на коалицията продължава с обсъждане на приоритетите, залегнали в инвестиционната програма на правителството във връзка с изпълнението на антикризисния План за икономическа стабилност и напредък през 2009 г. В заседанието участват лидерите на трите партии Сергей Станишев, Симеон Сакскобурггтоски и Ахмед Доган и политическите им ръководства. /БЛИЦ