България е загубила малко над 1 млрд. лева от спирането на проекта за втора атомна централа. Това става ясно от думите на премиера Бойко Борисов по време на заседанието на правителството в сряда. На него беше взето решение за спирането на строителството на АЕЦ “Белене”.
<div style="text-align: left;">Въпросът е, и затова толкова трудно стигнахме до това решение, защото не е да кажем ОК, било каквото било, загубила е България милиард и кусур, и приключваме. Те са ни оставили и дългове, които още да платим, 500 милиона трябва да платим, взели са кредит да разрушат това, върху което са направили конкурса, че ще достроят. С три транша са ги смукнали и са ги приключили. И сега май месец ние на &bdquo;Париба&rdquo; дължим половин милиард. В същото време лихвата по този кредит са използвали точно по време на изборите и се е увеличила десет пъти, казва министър &ndash; председателя. <br /> <br /> След като министрите решават за атомната централа, става ясно, че ще се строи 7-ми реактор на АЕЦ &ldquo;Козлодуй&rdquo;. Тогава министърът на околната с среда и водите Нона Караджова се намесва и казва, че за това ще е нужен нова Оценка на въздействие върху околната среда. <br /> <br /> Тогава<strong> </strong>Бойко Борисов нарежда: &rdquo;Отпочвайте я веднага&rdquo;.<br /> <br /> &bdquo;Белене&rdquo; е чакало 30 години. Четири-пет години, и шест може да изчака, но да направим една съвременна централа, която да няма риск. Защото, знаете ли какво може да се получи, ако направим само българо-руски проект? Да работи 15 години, да си върнат парите и когато стане наша, Европа да каже, както беше с първи, втори, трети и четвърти блок: или затваряйте, или няма да ви е хубаво&rdquo;, казва в заключение министър- председателят. <br /> &nbsp;</div> <hr /> <div style="text-align: left;"><strong><br /> </strong></div> <div style="text-align: center;"><strong>ЗАСЕДАНИЕ<br /> <br /> на Министерския съвет<br /> 28 март 2012 г.</strong></div> <br /> <em> Заседанието започна в 10.15 часа и беше ръководено от министър-председателя Бойко Борисов.</em><br /> <br /> Точка 1<br /> Проект на Решение за приемане на Национална програма за превенция и защита на домашно насилие за 2012 г.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи.<br /> Приема се точка 1.<br /> <br /> Точка 2<br /> Проект на Решение за одобряване на Национална инициатива &bdquo;Работа за младите хора в България&ldquo; 2012-2013 г.<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внася министърът на труда и социалната политика.<br /> <br /> <strong>ТОТЮ МЛАДЕНОВ</strong>: Съвсем накратко. Това е инициатива, която е разработена от нашето министерство още с Националния план по заетостта за тази година и в нея включваме да се ускорят съществуващите дейности и да се увеличи броят на участниците, да стартират нови програми. Целта е да активираме млатите хора без работа за повишаване на тяхната конкурентоспособност. Предстои да се сключи национално споразумение между правителството, синдикатите и работодателите за първа работа за младите хора чрез чиракуване, стажуване и практики в предприятията. Ще има координационно звено, ръководено от министъра на труда, с всички министерства, Националното сдружение на общините и от синдикатите и работодателите. Целта е през следващите две години броят на безработните лица от 15 до 24 години да е намалял от 27 на 23 на сто от общия брой безработни и намаляване от 22 на сто на 19 на сто на равнището на не активните младежи, които нито работят, нито учат.<br /> <br /> Отново повтарям, целта чрез тази инициатива, която е съгласувана в Националния съвет за тристранно сътрудничество, целта е да активизираме и бизнеса, и неправителствения сектор, и общините за първа работа за младите хора, което е изключително важно през следващия период. <br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Браво, продължавайте.<br /> Приема се точка 2.<br /> <br /> Точка 3<br /> Проект на Решение за предложение до Народното събрание за отпускане на пенсия на Владимир Гоев за особени заслуги към държавата и нацията<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на културата.<br /> <br /> <strong>МИТКО ДИМИТРОВ: </strong>Уважаеми господин премиер, дами и господа министри, Владимир Гоев е български художник-живописец, роден през 1925 г. в Бургас. Завършил е специалност &bdquo;Живопис&ldquo; и с това се занимава цял живот. Бил е десет години директор на Националната художествена галерия. Негови картини има във всички известни галерии в България. Член е на Кралската академия в Мадрид и е с много малка пенсия.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Приема се точка 3.<br /> <br /> Точка 4<br /> Проект на Решение за предложение до Президента на Република България за издаване на Указ за освобождаване от длъжност и назначаване на длъжност на офицер от висшия команден състав<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на отбраната. <br /> <br /> <strong>АНЮ АНГЕЛОВ</strong>: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, с този проект на решение се предлага на господин президента да издаде указ за освобождаване от длъжност директора на дирекция &bdquo;Стратегическо планиране&ldquo; на Министерството на отбраната и назначаване на длъжност &bdquo;Съветник на върховния главнокомандващ на въоръжените сили по военната сигурност&ldquo; комодор Георги Фиданов.<br /> Съгласувано е с президента.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Приема се точка 4.<br /> <br /> Точка 5<br /> Проект на Решение за предложение до Президента на Република България за издаване на Указ за освобождаване от длъжност и назначаване на длъжност на офицер от Националната разузнавателна служба<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на отбраната. <br /> <br /> <strong>АНЮ АНГЕЛОВ:</strong> Господин премиер, става въпрос за сегашния заместник-директор на Националната разузнавателна служба. Той се освобождава от длъжност с това предложение и се назначава за титуляр - директор на Националната разузнавателна служба. <br /> Съгласувано е с господин президента.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Приема се точка 5.<br /> <br /> Точка 6<br /> Проект на Решение за утвърждаване на месечното разпределение на разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски на лицата по трудови, извън трудови и служебни правоотношения (разходи за персонал) на Държавен фонд &bdquo;Земеделие&ldquo; за 2012 г. <br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на земеделието и храните.<br /> <strong><br /> МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ:</strong> Уважаеми господин премиер, колеги, това постановление е предвид разпоредбите на чл. 17 от Постановление №367 от 29 декември 2011 г., което няма пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет, но е задължително да бъде прието. Благодаря ви.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Приема се точка 6. Заедно с фонд &bdquo;Земеделие&ldquo; - г-н Румен Порожанов, и Министерството на финансите се справихте много добре вчера с тютюнопроизводителите с тези 73 милиона лева, които бяха заверени по сметките. Така че и този ангажимент сме изпълнили. Сега действаме по животновъдите да видим какво още можем да им помогнем.<br /> <br /> Точка 7<br /> <br /> Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи.<br /> <br /> <strong>ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ</strong>: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги по време на съгласувателната процедура имаше предложения, които бяха направени от Министерството на външните работи във връзка с освобождаването на възможността за такси за лица, които са попаднали в трафик на хора с цел сексуална експлоатация или въобще в трафика на хора, също така и други участници в хуманитарни мисии, но това може да бъде разглеждано в закон и това, което ще бъде направено като предложение през месец април, когато се предвиждат промени в закона, тогава да бъдат взети предвид тези предложения, защото няма как да бъдат в Тарифа №4, което е постановление на Министерски съвет.<br /> <br /> Що се касае до направеното предложение от Министерството на правосъдието, ние приемаме направеното уточнение от Министерството на правосъдието и в тази връзка предлагам в параграф 42, последен от проекта на Постановлението, думите &bdquo;с изключение на параграф 4, който влиза в сила от 19 май 2012 година&ldquo; да бъдат заличени. Благодаря ви.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Приема се точка 7 с направените корекции.<br /> <br /> Точка 8<br /> <br /> Проект на Решение за одобряване на едностранни декларации по делата &bdquo;Савов срещу България&ldquo; (жалба №24358/06), &bdquo;Русев срещу България&ldquo; (жалба №21329/07), &bdquo;Юруков срещу България&ldquo; (жалба №3349/07№, &bdquo;Петров срещу България&ldquo; (жалба №34460/07) и &bdquo;Главчев срещу България&ldquo; (жалба №20004/07) пред Европейския съд по правата на човека и изплащане на обезщетения<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внася министърът на правосъдието.<br /> <br /> <strong>ВЕНЕЛИНА ТОДОРОВА:</strong> Уважаеми господин премиер, става въпрос за пет жалби, които са свързани отново с нарушение на изискването за разумен срок за протичане на съдебното производство. Жалбите са подадени в Европейския съд по правата на човека и предлагаме на Министерския съвет да приеме решение за одобряване на едностранни декларации, с които да се признаят допуснатите нарушения, с което да приемем да заплатим на жалбоподателите посочените суми за претърпените имуществени и неимуществени вреди, разходи и разноски по делата и да поискаме заличаване на жалбите пред Европейския съд на правата на човека.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Колко са парите?<br /> <strong><br /> ВЕНЕЛИНА ТОДОРОВА</strong>: Не мога да отговоря.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Приема се точка 8.<br /> <br /> Точка 9<br /> <br /> Проект на Решение за сключване на приятелски споразумения по жалбите &bdquo;Савов и др. срещу Република България&ldquo; (жалба №41095/05), &bdquo;Запрянов и Живков срещу Република България&ldquo; (жалба №12216/06), &bdquo;Маркова срещу Република България&ldquo; (жалба №21872/06), &bdquo;Готов и др. срещу Република България&ldquo; (жалба №25154/07), &bdquo;Иванов срещу Република България&ldquo; ( жалба №44437/07) и &bdquo;Генуров срещу Република България&ldquo; (жалба №33546/06) пред Европейския съд по правата на човека<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внася министърът на правосъдието. <br /> <strong><br /> ВЕНЕЛИНА ТОДОРОВА: </strong>Това са седем жалби. Тук делата са достигнали по-напреднала фаза. Ако Министерският съвет реши, можем да одобрим сключването на приятелски споразумения със жалбоподателите, което отново ще доведе до закриване на седемте дела пред Европейския съд по правата на човека и в рамките на този процес на сключване на приятелски споразумения можем да договорим обезщетенията.<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Приема се точка 9.<br /> <br /> Точка 10<br /> <br /> Проект на Решение за сключване на приятелски споразумения по жалбите на &bdquo;Карадимова и др. срещу Република България&ldquo; (жалба №15077/06), &bdquo;Каин срещу България&ldquo; (жалба №29896/06), &bdquo;Кръстев срещу Република България&ldquo; (жалба №35480/06), &bdquo;Огнянов срещу Република България&ldquo; (жалба №36779/06), &bdquo;Христов и др. срещу Република България&ldquo; (жалба №36785/06), &bdquo;Абрашева срещу Република България&ldquo; (жалба №43648/06), &bdquo;Добрев срещу Република България&ldquo; (жалба №178/07), &bdquo;Ангелов срещу Република България&ldquo; (жалба №9509/07), &bdquo;Илиев срещу Република България&ldquo; (жалба №17653/07), &bdquo;Аврамов срещу Република България&ldquo; (жалба №8788/07), &bdquo;Мирчев срещу Република България&ldquo; (жалба №19260/07) и &bdquo;Симеонов срещу Република България&ldquo; (жалба №35482/08) пред Европейския съд по правата на човека<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на правосъдието. <br /> <br /> Приема се точка 10.<br /> <br /> <strong>НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: </strong>Искам да използвам повода, за да поставя още веднъж въпроса за стратегията, която имаме на Министерския съвет и е одобрена от Министерството на правосъдието за изграждането на структура в България, която да поеме голяма част от тези постоянни решения, свързани със Страсбург, както и преглед на законодателството, където трябва &ndash; да бъде променено, за да могат да се затворят проблемите, които съществуват в законодателството и да не се достига постоянно до страсбургския съд и още веднъж да насърча Министерството на правосъдието наистина колкото се може по-бързо да направим това.<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Абсолютно съм съгласен, така че Министерството на правосъдието в тази посока да действат.<br /> <br /> Точка 11<br /> Проект на Решение за одобряване на част от имот &ndash; публична държавна собственост, за имот &ndash; частна държавна собственост, и безвъзмездното му прехвърляне в собствеността на община Димитровград, област Хасково<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството. <br /> <br /> <strong>ЛИЛЯНА ПАВЛОВА:</strong> Уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа, това предложение е по повод предложението на министъра на образованието за обявяване на имот публична държавна собственост за имот частна държавна собственост и безвъзмездното му прехвърляне на община Димитровград. Този имот досега беше ползван за нуждите на професионална гимназия.<br /> <br /> Целта с това предоставяне на община Димитровград е да бъде изграден Център за настаняване на деца от семеен тип. Това е част от инициативата по деинституционализация, която ние финансираме чрез Оперативна програма &bdquo;Регионално развитие&ldquo; в подкрепа на децата, настанени в домове да имат по-добър начин на живот.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Приема се точка 11.<br /> <br /> Точка 12<br /> Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне право на собственост върху имоти - частна държавна собственост, на община Никопол, област Плевен<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството. <br /> <br /> <strong>ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: </strong>Това е казармен район, който прехвърляме, който е близо до парк &bdquo;Шишманова крепост&ldquo; в община Никопол, област Плевен. Целта е да се облагороди с цел развитие на туризма.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Чудесно, да им е честито.<br /> Приема се точка 12.<br /> <br /> Точка 13<br /> Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имоти &ndash; изключителна държавна собственост, на община Варна, област Варна<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството. <br /> <strong><br /> ЛИЛЯНА ПАВЛОВА:</strong> Това е Морската градина. Всъщност това е едно дългоочаквано прехвърляне на имоти в район &bdquo;Одесос&ldquo; и район &bdquo;Приморски&ldquo; , които са паметник на градинското и парковото изкуство - историческото ядро на Морската градина, и съгласно искането на община Варна Морската градина като емблематичен символ на града да бъде развита като място за отдих, спорт и развлечение.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Честито и на община Варна.<br /> <br /> Приема се точка 13.<br /> <br /> Точка 14<br /> Проект на Решение за обявяване на имот &ndash; публична държавна собственост, за имот &ndash; частна държавна собственост, и за безвъзмездното му прехвърляне в собственост на община Смолян, област Смолян<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внасят министърът на културата и министърът на регионалното развитие и благоустройството.<br /> <strong><br /> МИТКО ТОДОРОВ:</strong> Уважаеми господин премиер, дами и господа министри, в момента имотът е Родопски драматичен театър &bdquo;Николай Хайтов&ldquo; &ndash; Смолян. След провеждането на реформата, след която бяха слети Родопският драматичен театър и театърът на Пловдив, сградата може да се ползва от общината и предлагаме с прехвърлянето да бъдат настанени другите общински културни институти на град Смолян.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Честито и на Смолян.<br /> <br /> Приема се точка 14.<br /> <br /> Точка 15<br /> <br /> Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на споразумението за изменение, допълнение и продължаване действието на споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по програма &bdquo;Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България&ldquo; между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на здравеопазването. <br /> <br /> Приема се точка 15.<br /> <br /> Точка 16 <br /> <br /> Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение за изменение на споразумението между правителството на Република България и правителството на Грузия за обмен и взаимна защита на класифицираната информация<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи. <br /> <br /> Приема се точка 16.<br /> <br /> Точка 17<br /> <br /> Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Словения за обмен и взаимна защита на класифицирана информация<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи. <br /> <br /> Приема се точка 17.<br /> <br /> Точка 18<br /> <br /> Проект на Решение за одобряване проект на Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Румъния относно взаимно осигуряване на поддръжка от страната домакин<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внася министърът на отбраната. <br /> <br /> <strong>АНЮ АНГЕЛОВ:</strong> Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, става въпрос за един меморандум, който да реши въпроса със съвместните действия в Румъния и България при осъществяване на операции на НАТО и учения на НАТО. С този проект на решение ми се дава мандат да водя преговорите и да подпиша този проект на споразумение, а по-нататък технически споразумения за всяка операция или учение също ще се подписват.<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Приема се точка 18.<br /> <br /> Точка 19<br /> Доклад относно одобряване на резултатите и взетите решения от заседанието на Съвета на министрите по околна среда на Европейския съд, проведено на 9 март 2012 г. в Брюксел<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внася министърът на околната среда и водите.<br /> <br /> Приема се точка 19. <br /> <br /> Точка 20<br /> Проект на Решение за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства &ndash; строителни материали &ndash; доломити, от находище &bdquo;Крачола&ldquo;, участък &bdquo;Централен&ldquo;, разположено в землищата на с. Бояджик и с. Гълъбинци, община &bdquo;Тунджа&ldquo;, област Ямбол, на &bdquo;Пътна компания&ldquo; АД &ndash; гр. Бургас<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма. <br /> <br /> Приема се точка 20.<br /> <br /> Точка 21 <br /> Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали &ndash; подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площта &bdquo;Деси&ldquo;, разположена в землището на с. Средно градище, община Чирпан, област Стара Загора<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.<br /> Приема се точка 21. <br /> <br /> Точка 22 <br /> Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали &ndash; подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площта &bdquo;Ларк&ldquo;, разположена в землищата на с. Чучулига, с. Карловско и с. Глумово, община Ивайловград, област Хасково<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма. <br /> <br /> Приема се точка 22. <br /> <br /> Точка 23<br /> Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на неметални полезни изкопаеми &ndash; индустриални минерали &ndash; подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, в площта &bdquo;Делчевото-2&ldquo;, разположена на територията на община Асеновград, област Пловдив<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма. <br /> <br /> Приема се точка 23. <br /> <br /> Точка 24<br /> Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на строителни материали &ndash; подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта &bdquo;Чуката&ldquo;, разположена в землищата на с. Русаля и с. Хотница, община Велико Търново, област Велико Търново<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.<br /> <br /> Приема се точка 24. <br /> <br /> Точка 25<br /> Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на строителни материали &ndash; подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта &bdquo;Железница&ldquo;, разположена в землището на с. Железница, община Симитли, област Благоевград<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.<br /> <br /> Приема се точка 25. <br /> <br /> Точка 26<br /> Проект на Решение за одобряване на Отчет за изпълнението на Плана за действие на JASPERS (съвместна помощ за подготовката на проекти за европейските региони) в Република България през 2011 година<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът по управление на средствата от Европейския съюз.<br /> <br /> <strong>ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ:</strong> Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, през 2011 година сме работили заедно с JASPERS по 35 проекта, от които 14 проекта в сектор &bdquo;Околна среда&ldquo;, осем проекта в сектор &bdquo;Транспорт&ldquo;, три проекта в сектор &bdquo;Общински транспорт&ldquo;, както и десет хоризонтални мерки. От обхвата на плана са отпаднали пет проекта. Приключили са дейности по двадесет и два проекта, а по осем проекта ще продължи да се работи през 2012 година.<br /> <br /> Може би сега е моментът да споделя, че до момента имаме подадени 19 апликационни форми за големи проекти по смисъла на регламент 1083, от които 11 са одобрени. Общата стойност на подадените апликационни форми е близо 3,4 милиарда евро.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Браво.<br /> <strong><br /> НОНА КАРАДЖОВА: </strong>Допусната е една техническа грешка за отпадналите проекти, вместо &bdquo;отпадъци&ldquo;, &bdquo;води&ldquo;.<br /> <strong><br /> ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: </strong>Приема се бележката.<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Приема се точка 26.<br /> <br /> Точка 27<br /> Проект на Решение за предложение до Народното събрание за денонсиране на Споразумението за международната организация за спътникови телекомуникации ИНТЕЛСАТ от 20 август 1971 г. с измененията от 2000 г.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внася министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията. <br /> <br /> Приема се точка 27.<br /> <br /> Точка 28<br /> <br /> Проект на Постановление за изменение на Постановление №86 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по Закона за министерството на вътрешните работи<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внасят заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи и министърът на отбраната. <br /> <br /> Приема се точка 28.<br /> <br /> Точка 29<br /> Проект на Решение за одобряване проект на Закон за статистиката на вътрешнообщностната търговия със стоки <br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.<br /> Приема се точка 29.<br /> <br /> Точка 30<br /> <br /> Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.<br /> <strong><br /> ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: </strong>Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, предлагаме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Основно промените са насочени в ограничаване строителството в зона &bdquo;А&ldquo; &ndash; 100-метровата зона на плажа, ограничаване поставянето на преместваеми обекти и съоръжения в зони &bdquo;А&ldquo; и &bdquo;Б&ldquo;, въвеждането на облекчена процедура за предоставяне на концесии на морските плажове, както и ясно разписване как ще бъдат разходвани приходите от концесии и наеми с цел осигуряване на транспортни връзки, алеи и благоустрояване, включително използване на тези средства и за премахване на преместваеми обекти, които са в нарушения на изискванията на закона.<br /> <br /> Предложен е едногодишен период и следва да бъдат въведени съобразно предложените изменения в закона всички изисквания за преместваемите обекти в зони &bdquo;А&ldquo; и &bdquo;Б&ldquo;. Също така със законопроекта се регламентира и свободният и безплатен достъп до морските плажове, допълнена е дефиницията &bdquo;Морски плаж&ldquo; като се дава възможност да се направят и изкуствени плажове, с пясък, райграс, чакъл и т. н. или изкуствена трева. Също така както и облекчената процедурата за предоставянето на концесията цели да се намали това времетраене, което в момента отнема повече от година до четири, четири и половина, пет месеца.<br /> <br /> Много е важно &ndash; с тези изисквания, които предлагаме в закона, се извежда много ясно коя е активната плажна площ за използване за свободно плажуване с цел да има равнопоставеност между платена и свободна част от нашите плажове, така че да няма ограничения да се ползват задължително чадъри и шезлонги и в същия момент свободната зона да е равностойна като достъп до морето заедно с платените територии.<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Атанасова!<br /> <strong><br /> ДАНИЕЛА АТАНАСОВА</strong>: Господин министър-председател, дами и господа министри, Министерството на здравеопазването е изпратило становище и предлага да се измени разпоредбата на параграф 1, точка 1 относно задължителните дейности на морския плаж, да са дейностите по осигуряване на водно спасяване и по обезопасяване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване, санитарно хигиенното поддържане на морския плаж и поставянето на указателни табели с информация, която се изисква по силата на нормативен акт. Т. е. да има информационни табели с описания на зоните за къпане, качеството на водите за къпане в съответната зона и други данни съгласно чл. 12 от директива 2006/7/ЕО и респективно чл. 19 от Наредба №5 от 2008 година за управление на качеството на водите за къпане.<br /> <strong><br /> ЛИЛЯНА ПАВЛОВА:</strong> Ние приемаме това предложение. Именно с разпоредбите, които предлагаме, част от средствата от наеми и концесии да се използват за преместваеми обекти, за облагородяване на плажовете ще добавим едно изискване да се поставят и табели за качеството на водата.<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Чудесно, приемаме предложението на Министерството на здравеопазването.<br /> <br /> <strong>ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ:</strong> Господин премиер, госпожи и господа министри, искам вносителят да каже кое налага отделна процедура за предоставяне на концесия върху морски плажове и доколко това е добре обмислено от гледна точка на съответствие с европейските правила за възлагане на концесии и дали няма да породи спорове в парламента едно подобно решение.<br /> <strong><br /> ЛИЛЯНА ПАВЛОВА:</strong> Това, което предлагаме, е специален ред, който е предвиден в този закон, като изрично е указано, че ако редът в този закон не е изчерпателен, ако съкратените срокове и съкратената процедура за предоставяне на концесии, разбира се винаги ще се запазват разпоредбите на Закона за концесиите, който и в момента е в парламента заедно със Закона за публично частното партньорство и има своите изменения. Но това, което ние виждаме като проблем, че отдаването на един плаж на концесия трае повече от година, година и половина, което довежда преди всичко до невъзможност плажовете да бъдат управляеми и най-вече охраняеми, това довежда разбира се и до намаляване на приходите от това, че ние нямаме концесионер или наемател, който съответно да управлява този плаж.<br /> <br /> Считаме, че ако спестим от процедурата по предоставяне дългите периоди на анализи и обосновки, които сега се възлагат и на външни лица, които да ги правят и една процедура, която, отново казвам, трае над година, да бъде съкратена общо до четири месеца, като отпаднат тези излишни анализи и обосновки, които могат да се правят в процеса като част от процедурата, значително ще облекчи процеса.<br /> <br /> Смятам, че няма да има проблем в парламента, тъй като това не е първата процедура, по която има такива съкратени срокове. Това го имат и колегите от МОСВ и считам, че това абсолютно е целесъобразно от гледна точка на това да осигурим всеки един плаж да бъде охраняем и да има стопанин, който да се грижи за него, а не да чакаме с години да бъде предоставено.<br /> <br /> Искам да ви кажа, че през последните години едва седем плажа са отдадени на концесии, само защото процедурата е била тромава. Именно за това искаме да я направим по-гъвкава и облекчена.<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Приема се точка 30.<br /> <br /> Точка 31<br /> <br /> Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление №55 на Министерския съвет от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество &bdquo;Черно море 2007-2013 г.&ldquo; и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът по управление на средствата от Европейския съюз.<br /> <br /> Приема се точка 31.<br /> <br /> Точка 32<br /> <br /> Проект на Решение за одобряване проект на Меморандум за сътрудничество в областта на европейската и евроатлантическата интеграция между Република България и Грузия<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на външните работи. <br /> <br /> Приема се точка 32.<br /> <br /> Точка 33<br /> Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Армения за сътрудничество в областта на труда и социалната политика<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на труда и социалната политика.<br /> <br /> Приема се точка 33.<br /> <br /> Точка 34<br /> <br /> Проект на Постановление за предоставяне на средства от републиканския бюджет за придобиване на акции от държавата във връзка с увеличаването на капитала на търговско дружество<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася заместник-министър председателят и министър на финансите.<br /> <br /> <strong>ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ:</strong> Господин министър-председател, колеги, предложеното увеличение на капитала, придобиването на допълнителни акции в проектната компания нефтопровод &bdquo;Бургас &ndash; Александруполис&ldquo; е продиктувано от стратегията, която българската страна е предприела за поетапно излизане от този проект. Свързано е с необходимост от изплащане на ангажименти за обезщетения на служителите на проектната компания, които поетапно ще бъдат освобождавани, за да може да се свие до минимум дейността на компанията. Това е в полза на българската страна от гледна точка на нейната позиция по поетапно излизане на дружеството от проекта.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Приема се точка 34.<br /> <br /> Точка 35<br /> <br /> Проект на Решение за одобряване проект на Закон за предучилищното и училищното образование<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на образованието, младежта и науката.<br /> <strong><br /> СЕРГЕЙ ИГНАТОВ:</strong> Уважаеми господин премиер, колеги министри, уважаеми колеги областни управители и кметове, проектозаконът, който представям днес - за предучилищно и училищно образование, е в изпълнение на предизборната програма на ГЕРБ и политиката на правителството. Действащият закон в момента е от 1991 г., т. е. от преди днешната Конституция, той е изменян и допълнян повече от 20 пъти. Успоредно с него е създаден след това Закон за степен на образование, правилника, който го дописва и общо взето не отговаря на днешното обществено развитие в страната и не отговаря на очакванията на хората.<br /> <br /> Нашият проектозакон обхваща предучилищната и училищната степен, като най-главните неща са, че предлагаме от 2016/2017 година да се въведе задължително за четиригодишните посещение на детска градина. Това е важно за социализацията на децата и предотвратява ранното отпадане от училище. В 2010 г. нашето правителство въведе задължителна градина за петгодишните.<br /> <br /> Също така вече със закон се въвежда целодневната организация на учебния ден до седми клас. Нова образователна структура и система на училищно образование. Основна образователна степен до седми клас, средната става на две степени до десети клас и 11 и 12 клас за профилиране, което дава възможност за по-добра връзка с бизнеса, а тези които искат да продължат висшето си образование - с висшето училище. <br /> Утвърждават се правата на училище, учители и родители, но най-важното е, че законът предоставя много широка автономия на училищната общност. Създава се обществен съвет където изключително активни са родителите и самите ученици. Нещо, което е изключително важно и се въвежда за пръв път в България, насърчава се ученето през целия живот.<br /> <br /> За пръв път се урежда възможността за валидиране на компетентности на лица, навършили 16 години, които нямат придобито основно или средно образование, но имат някакви умения, работили са нещо и могат да се явят на изпит и това да се валидира, нещо което отдавна се прави в останалата част на света. От гледна точка на финансирането това, което предизвиква спорове &ndash; предлагаме във връзка със становищата на други министерства, подчертавам, че това не е становище на нашето министерство, а са становища на други министерства, отделянето на средства за деца от частни детски градини и частни училища да се отложи за 2016/2017 г. Има коментари в съгласувателната процедура, че това е било държавна помощ. Аз задавам въпроса защо не е държавна помощ в другите страни членки на Европейския съюз. Мога да ги изброя всички и да кажа кой и как го финансира. Ние казваме, че не финансираме частното училище, но това е принципът парите следват ученика и наше конституционно задължение е да осигурим до 16-годишна възраст достъпа до училище. След като ние частично финансираме българските училища в чужбина, мисля че имаме задължения и към децата на територията на нашата страна.<br /> <br /> Естествено е, че това ще повиши достъпа до образование и ще повиши цялата конкурентна среда.<br /> Проектозаконът е съгласуван с програма &bdquo;2020&rdquo;. Горещо ви моля да подкрепите този проектозакон, защото твърдя, че това е най-голямото интелектуално усилие, както на екипа на министерството, така и на много хора. Две години обикаляхме страната на кръгли маси се срещахме и обсъждахме с всички учители, ученици, родители и експерти. За пръв път ученици участваха в писането на този текст.&nbsp; След премахването на ВАК и въвеждането на нова система за израстване в системата на висшето образование, науката и Националната стратегия за научни изследвания мисля, че това е третата наистина голяма мащабна промяна, която предлага нашето правителство.<br /> Благодаря ви.<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Горанов!<br /> <strong><br /> ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ:</strong> Министерството, което имаше резерви за отлагане на сроковете, е финансовото. Прави впечатление, че в самата таблица за съгласуване има много бележки на много министерства, които не са отразени, т. е. не са приети, което или показва неразбиране от страна на повечето министри и техните администрации към предложения законопроект, или съществуват спорни текстове, които ще трябва да се доизясняват в парламента.<br /> <br /> Взех думата, за да обясня позицията на Министерството на финансите по отношение на финансирането на частното образование, т. е. принципът парите следват ученика. Коректно министърът представи конституционното задължение на държавата да обучава до 16 години, но при положение, че ние все още не сме покрили като финансови необходимости на 100% т. нар. базов стандарт достъпа на всички до държавните училища да се говори, че осигуряваме допълнителен достъп, отделяйки от ограничения ресурс, за да даваме на частни училища, е прибързано и крие доста рискове както по отношение на средното образование, така и по отношение на частните детски градини, където общините ще се наложи в момента да търсят ресурс, за да финансират частните детски градини. Безспорно не започва от утре, но е предвидено в законопроекта.<br /> <br /> Принципът парите следват ученика е добър. Той е либерален подход, изведен в повечето държави, но той трябва да бъде постигнат тогава, когато базовият стандарт и системата на средното образование, осигурено от държавата, е напълно изградена и всички проблеми в нея са решени. След това, трябва да се има предвид, че в западните практики, където са въведени и утвърдени тези модели, там когато държавата финансира, до голяма степен таксите, които се заплащат от родителите, са минимални. Докато при нас такса от 7-8 хиляди лева, която се плаща, например, на година или на срок в едно частно училище, не знам по какъв начин ще бъде намалена с 1000 или 2000 лева, които държавата плаща за този ученик. Това трябва да бъде гарантирано, за да има наистина равен достъп и да може един ученик да отиде както в държавно, така и в частно училище. В противен случай трансферът от публичната система на средно образование, която е недофинансирана към частната трудно може да се мотивира само с предизборни ангажименти. Благодаря ви.<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Игнатов!<br /> <strong><br /> СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: </strong>Наистина в някои от европейските държави има обвързване и ако държавата финансира там, таксите са ниски, но това е там, където държавата изцяло финансира училището. А ние от четирите стълба на финансиране казваме, че само тук предлагаме да се финансира достъпа до образование. Децата там са длъжни все пак да учат български език, история, география и т. н.<br /> <br /> Задавам следният въпрос &ndash; първо, експерти от финансовото министерство, когато обсъждахме този въпрос, смятаха, че трябва да го въведем при това от тази година. На второ място, какво става с едно дете, ако то ходи в държавна, в общинска детска градина, а в първи клас постъпва в частно училище, изведнъж къде изчезват парите за него? Всъщност това са едни налични пари, те съществуват и тук в моментна става дума за 10 милиона лева и след като родители, баби, дядовци плащат данък, част от тези пари би трябвало да отидат и да осигурят достъпа.<br /> Аз не се боря за частното образование, тъкмо обратното, аз ако се борех за него, аз съм на друго мнение и мисля, че трябват години. Обаче България по редица показатели много започва да изостава в сферата на образованието. <br /> Мисля, че за тези 8000-9000 деца, които ходят в частни детски градини и в частни училища сумата, която е около 10 милиона лева, ще бъде една съпътстваща подобряването на качеството крачка, тъй като знаете резултатите от ПИЗА &ndash; всеки ден излизат изключително лоши анализи и не всички от тях са верни, но ситуацията не е добра.<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Караджова!<br /> <br /> <strong>НОНА КАРАДЖОВА:</strong> Мисля, че има един компромисен вариант, който е логичен и справедлив социално. Може би там, където не достигат местата и общините не могат да осигурят, например, места за детски градини, т. е. не е въпрос на желание на родителите да отидат в частна детска градина, а просто не достигат местата, каквито случаи например има&hellip;<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Градовете са няколко, София е единият.<br /> <strong><br /> НОНА КАРАДЖОВА:</strong> В този случай наистина родителите нямат избор и когато няма избор наистина да се подпомогнат, но там, където е въпрос на това, че има достатъчно училища, например в гимназиите, и затваряме училища, а същевременно родителите желаят децата им да отидат в по-специално училище е въпрос вече на желание и може би тогава наистина да се ограничи това подпомагане, но там, където наистина не достигат местата не е въпрос на желание на родителите.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Тъй като и в двете неща има логика, има логика и в това, че в края накраищата данъкоплатците дали детето им е в частна или държавна, те дават своя данък. Логично е в единия случай или в другия да гледаме равно на тях, но това мисля, че може да стане в следващ период.&nbsp; Считам, че е редно да се направи една среща с общините. Например, има общини, които няма да имат готовност и ще видите, че и София няма да има налични пари заложени. Затова, Игнатов, предлагам да оттеглите точката, да имаме едно писмено мнение от Националното сдружение на общините, ще се срещнете с тях.<br /> <br /> <strong>СЕРГЕЙ ИГНАТОВ:</strong> Имаме писмено становище.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Какво казват общините?<br /> <strong><br /> СЕРГЕЙ ИГНАТОВ:</strong> Нямаме проблеми с тях. Ние две години го обсъждаме.<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Имат ли пари?<br /> <br /> <strong>СЕРГЕЙ ИГНАТОВ:</strong> Само ви казвам, че 15-ти септември чука на вратата.<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Да, но имат ли пари, след като ти казват така?<br /> <strong><br /> СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: </strong>Затова предлагам на базата на съгласуването да го сложим от 2016 г. и Българя тогава ще има 10 милиона лева повече.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Аз съм склонен да го подкрепя, колегите предполагам също, готов ли си в парламента да проведеш дебатите, за да бъде приет?<br /> <strong><br /> СЕРГЕЙ ИГНАТОВ:</strong> Абсолютно, аз досега винаги всеки закон, всеки параграф лично съм защитавал.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Има и решение на Националното сдружение на общините, което го подкрепя?<br /> <br /> <strong>СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: </strong>Ние с общините много активно работихме. Освен това имаме решение дори на Комисията по защита от дискриминация, която осъжда три пъти нашето министерство за тази точка. От няколко години са тези дела, но аз ви предлагам, тъй като 2016 година наистина България ще бъде по-богата, а тези 10 милиона лева няма да бъдат решаващи.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Приема се точка 35. <br /> <br /> <strong>СЕРГЕЙ ИГНАТОВ:</strong> Благодаря ви.<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Оставям на теб да ги убедиш в парламента.<br /> <br /> Точка 36<br /> <br /> Доклад относно одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 30 и 31 март 2012 година в Копенхаген, Дания<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внася заместник министър-председателят и министър на финансите. <br /> <br /> Приема се точка 36. <br /> <br /> Точка 37<br /> Доклад относно изменение и допълнение на решението по т. 23 от Протокол №39 от заседанието на Министерски съвет на 7 октомври 2009 г.<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внася заместник министър-председателят и министър на финансите. <br /> <br /> <strong>ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: </strong>Тук предлагаме&hellip; след обсъждане в Общинския съвет на община Пловдив е предложено изменение на направлението на разходите, които община Пловдив предлага да бъдат финансирани със средствата, които поетапно Министерският съвет се е ангажирал да предоставя на община Пловдив във връзка с депонирането на 100-те хиляди тона балирани отпадъци на територията на землището на село Цалапица на депото на град Пловдив. В тази връзка по предложение на община Пловдив, предлагаме да бъдат променени някои показатели в протоколното решение, прието през 2009 г.<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Приема се точка 37. <br /> <br /> Точка 38<br /> <br /> Проект на Решение за осигуряване на средства за лечение на Виктор Цветанов за сметка на средства, постъпили по сметката за чужди средства BG43 BNBG 96613300148402<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Това са от събраните от бонусите пари по специалната сметка и ги даваме на това момче, дано всичко да му е успешно. Приема се точка 38.<br /> <br /> Точка 39<br /> <br /> Доклад относно отменяне на Решение №259 на Министерски съвет от 2005 г. за определяне на енергиен обект &bdquo;Ядрена централа на площадка &bdquo;Белене&rdquo; като обект с национално значение, Решение №260 на Министерския съвет от 2005 г. за изграждане на ядрена централа на площадка &bdquo;Белене&rdquo; и отменяне на решението по т. 57 от Протокол №17 от заседанието на Министерския съвет от 29 април 2004 г. и възлагане на министъра на икономиката, енергетиката и туризма внасяне на предложение за нова ядрена мощност на площадка &bdquo;Козлодуй&rdquo;<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внасят заместник-министър председателят и министър на финансите и министърът на икономиката, енергетиката и туризма.<br /> <strong><br /> ДЕЛЯН ДОБРЕВ:</strong> Уважаеми господин премиер, позволете ми да прочета доклада, с който внасяме това предложение. Докладът е от г-н Симеон Дянков &ndash; заместник-министър председател и министър на финансите, и от мен, Делян Добрев &ndash; министър на икономиката, енергетиката и туризма.<br /> <br /> На основание чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерски съвет и на неговата администрация представяме на Вашето внимание доклад и предложение за вземане на решение на Министерския съвет за отмяна на Решение №259 на Министерския съвет от 2005 г. за определяне на енергиен обект &bdquo;Ядрена централа на площадка &bdquo;Белене&ldquo; като обект с национално значение, Решение №260 от 2005 г. на Министерския съвет за изграждане на ядрена централа на площадка &bdquo;Белене&ldquo; и отмяна на решението по т. 57 от протокол №17 от заседанието на Министерския съвет от 29 април 2004 г.<br /> <br /> През 1981 г. правителството на Република България утвърждава площадка &bdquo;Белене&rdquo; за изграждане на втора атомна централа на река Дунав. През 1990 г. е взето решение за спиране на проекта, като на този етап строителството на първи блок е в напреднала фаза. На 20 декември 2002 г. Министерският съвет взема решение за възобновяване на проекта &bdquo;Белене&rdquo;, а на 29 април 2004 г. е взето принципно решение на Министерски съвет за изграждането на АЕЦ &bdquo;Белене&rdquo;.<br /> <br /> През 2005 г. е проведена процедура за избор на изпълнител, като техническото задание към кандидатите предопределя възможните участници в процедурата, а имено &ndash; ЗАО &bdquo;Атомстройекспорт&rdquo; и &bdquo;Шкода&rdquo;, Чехия, която използва същата технология като &bdquo;Атомстройекспорт&rdquo;.&nbsp; За изпълнител на строителството е избрано ЗАО &bdquo;Атомстройекспорт&rdquo;, което е следвало да инкорпорира съществуващото оборудване на площадката на АЕЦ &bdquo;Белене&rdquo;. От предложението на одобрения кандидат не може да се установи и калкулира крайна цена за изграждането на АЕЦ &bdquo;Белене&rdquo;. Не е направен и анализ за това каква ще е стойността на съпътстващата инфраструктура, която се заплаща отделно, и без която не може да функционира централата.<br /> Не е осигурено финансиране както за строителството на АЕЦ &bdquo;Белене&ldquo;, така и за изграждане на съпътстващата инфраструктура.<br /> <br /> На 29 ноември 2006 г. е подписано Споразумение между &bdquo;НЕК&ldquo; ЕАД и ЗАО &bdquo;Атомстройекспорт&ldquo;, с което страните се ангажират да сключат бъдещ договор за инженеринг, доставка и строителство (договор за ИДС). Срокът за сключването на ИДС договор многократно е бил удължаван, но до края на мандата на Тройната коалиция такъв ИДС договор не е бил подписан. Вместо това, с допълнения към Споразумението от 29 ноември 2006 г. са поръчвани отделни части от проекта &bdquo;Белене&ldquo;, включително и за изработка на оборудване с дълъг цикъл на производството, изработка на техническа документация и т. н. и са поети значителни финансови ангажименти без да са осигурени необходимите за това средства. <br /> <br /> На 10 юни 2008 г. &bdquo;НЕК&ldquo; ЕАД и ЗАО &bdquo;Атомстройекспорт&ldquo; подписват Допълнение №3 към Споразумението от 29 ноември 2006 година, в което са определени дейностите по демонтиране на съществуващи сгради, конструкции и части, които няма да бъдат интегрирани в проекта. Тези работи са в размер на допълнителни над 100 милиона евро и не са включени в цената на споразумението, а са договорени отделно с въпросното Допълнение №3.<br /> Без да е одобрен технически проект от Агенцията за ядрено регулиране, на 5 ноември 2008 г. &bdquo;НЕК&ldquo; ЕАД и ЗАО &bdquo;Атомстройекспорт&ldquo; подписват Допълнение №5 към Споразумението от 29 ноември 2006 г. за поръчка и изработване на оборудване с дълъг цикъл на производство за блокове 1 и 2. В това допълнение е включено основното оборудване (реакторна инсталация, парогенератори, системи за пасивна защита, презареждаща машина, полярен кран, портален кран, турбинна инсталация и други).<br /> <br /> Общата базова стойност на поръчаното оборудване е в размер на допълнителни над един милиард лева.<br /> В периода на управление на сегашното правителство и при условията на световна финансова и икономическа криза бяха положени всички усилия да се структурира проектът по начин, който да защити най-добре националните интереси, и да се постигне диверсификация и да се намери стратегически инвеститор и финансиране за проекта. Подписаните през 2008 г. споразумения и поетите ангажименти влошиха драстично финансовото състояние на &bdquo;НЕК&ldquo; ЕАД. Компанията изчерпи финансовите си възможности за продължаване на дейностите по реализация на АЕЦ &bdquo;Белене&ldquo;. Подобен по мащабите си проект не може да бъде подкрепен финансово и от българската държава. <br /> <br /> С оглед на всички посочени по-горе факти изграждането на 7-ми блок на АЕЦ &bdquo;Козлодуй&ldquo; с произведеното вече оборудване изглежда далеч по реалистично. На площадката на АЕЦ &bdquo;Козлодуй&ldquo; е изградена по-голяма част от съпътстващата инфраструктура, проектът би могъл да бъде диверсифициран и дава по-голяма възможност за намиране на стратегически инвеститори. Не на последно място, строителството на 1000 MW ядрена мощност е по-близо до финансовите възможности и енергийните нужди на Република България. В допълнение, реализирането на проект за изграждане на 7-ми блок на площадката на АЕЦ &bdquo;Козлодуй&ldquo; ще гарантира бъдещето на ядрената енергетика в страната.<br /> <br /> Усилията на българската енергетика трябва да бъдат съсредоточени и към постигането на по-висока енергийна ефективност при производството, преноса и потреблението на енергия. Такива проекти спомагат за опазване на околната среда, повишават качеството на живот и гарантират висока възвращаемост на инвестираните средства.<br /> С оглед на високата концентрация на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници в Североизточна България, изграждането на високоефективна газова централа на площадката на АЕЦ &bdquo;Белене&ldquo; ще гарантира балансирането и общата сигурност на електроенергийната система. <br /> <br /> Реализацията на проект от такъв характер ще запази възможността за създаване на заетост и устойчиво икономическо развитие на региона. През последните три години правителството на Република България положи огромни усилия, но невъзможността да се осигури диверсифицирането на проекта АЕЦ &bdquo;Белене&ldquo;, да се намери стратегически инвеститор и финансиране на проекта правят проекта неосъществим. &bdquo;Национална електрическа компания&ldquo; ЕАД и Българската държава нямат възможност да продължат дейностите по финансиране на проекта АЕЦ &bdquo;Белене&ldquo;.<br /> <br /> Уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа министри, с оглед на гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерски съвет и на неговата администрация предлагаме на Министерски съвет да разгледа и приеме приложения по-долу проект на решение.<br /> <br /> Ако ми позволите ще ви прочета и проекта на решение:<br /> <br /> 1. Отменя решенията по т. 57 от Протокол 17 от заседанието на Министерския съвет от 29 април 2004 г.<br /> <br /> 2. Отменя Решение №259 на Министерския съвет от 2005 г. за определяне на енергиен обект &bdquo;Ядрена централа на площадка Белене&rdquo; като обект с национално значение.<br /> <br /> 3. Отменя Решение №260 на Министерския съвет от 2005 г. за изграждане на ядрена централа на площадка Белене.<br /> <br /> 4. Да се проведат преговори за уреждане на отношенията между &bdquo;НЕК&rdquo; АД и &bdquo;Атомстройекспорт&rdquo; ЗАО във връзка с решенията по точки 1, 2 и 3.<br /> <br /> 5. Възлага изпълнението и контрола на решението по т. 4 на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.<br /> <br /> 6. Възлага на министъра на икономиката, енергетиката и туризма да внесе в Министерския съвет предложение за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ &bdquo;Козлодуй&rdquo;.<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Уважаеми колеги, чухте мотивите. Няколко години ни отне да стигнем до днешния извод. Направихме всичко възможно да потърсим рационалност, да потърсим финансиране, да потърсим диверсификация, да потърсим голям европейски инвеститор.<br /> <br /> Тук мога да кажа спокойно, че руската страна няма никаква вина за този проект. Те произвеждат реактори &ndash; който иска, да ги купува. Компрометирането на проекта &bdquo;Белене&rdquo; идва от неговите първоначални стъпки. Някой ще каже, да, това било много важно. Чухте, 81-ва година е започнало, сега ако не ме лъже календарът е 2012 г. Колко години прави това? 33 години се умува по този проект! Има доклади за разлома на Вранча, и за опасности, които дебнат там една подобна ядрена централа. В същото време, за съжаление, и във &bdquo;Фокушима&rdquo; аварията нанесе огромен удар върху ядрената енергетика. И, разбира се, държави от ранга на Германия, Италия, Австрия и много други приеха дори специални програми на тази тема. Но за България ядрената енергия е важна и ние ще я развиваме. <br /> <br /> Защо проектът е компрометиран и нито един голям инвеститор не пожела да дойде тук? Дават се примери с няколко, които са дошли, но те не са големите инвеститори, големите фирми с име, които ние търсихме в проекта не само като акционери, а и като технология, гаранция за сигурността и всичко останало. <br /> <br /> Защо казвам, че е компрометиран проектът още с неговото стартиране? И тук има гигантски далавери, които са направени, и аз съм убеден, че рано или късно прокуратурата ще повдигне обвинение. Ние като членове на Европейския съюз прекрасно знаем, че конкурсното начало на всяка една поръчка е водещото за нейната прозрачност, публичност и гаранция за един качествен проект. Какво правят те? Тъй като са дадени огромни пари и почти е било похлупака да сложат на ядрената централа на &bdquo;Белене&rdquo;, това е някъде 1990-1991 г., взима се решение тогава да не се строи и всичко това започва обратно да се връща. Сега по памет не ми е да цитирам цифри, но който му е интересно, Делян Добрев може да ги запознае. Едно по едно нещата се продават, връщат, и се стига до нов конкурс. Само че новият конкурс как го правят? Казват, на базата на съществуващите бетони, защото горе-долу това е имало, и площадка, обявяваме конкурс за довършване. И естествено тогава могат да дойдат само тези, които са го строили. Не могат да дойдат японци, американци, французи, китайци, корейци, тези, които имат. Разбира се, който е щял да даде най-добрата оферта, той да го спечели. Но те пускат конкурс за подобна довършителна работа. Когато вече всичко приключва, решават обаче, че няма да го довършват, а ще го събарят.<br /> <br /> Въпросът е, и затова толкова трудно стигнахме до това решение, защото не е да кажем ОК, било каквото било, загубила е България милиард и кусур, и приключваме. Те са ни оставили и дългове, които още да платим, 500 милиона трябва да платим, взели са кредит да разрушат това, върху което са направили конкурса, че ще достроят. С три транша са ги смукнали и са ги приключили. И сега май месец ние на &bdquo;Париба&rdquo; дължим половин милиард. В същото време лихвата по този кредит са използвали точно по време на изборите и се е увеличила десет пъти. И ние за тези три години върху този кредит сме платили още сто милиона. Понеже тук се пазарите с мен за сто хиляди, за двеста хиляди, така сме, за 10 милиона за образованието говорим, че 2016 г. ще ги имаме. А ние сто милиона сме платили по лихви на кредита за &bdquo;Белене&rdquo;.<br /> <br /> Разбира се, Тройната коалиция прекрасно е знаела, че подписването на ИДС контракта ще е пагубен за евроатлантическото поведение на България и затова те не са го подписали. Чакали са да дойдем ние, да го подписваме ние. Но в същото време, ако обърнете внимание на плащанията съгласно международното право - когато си плащал по най-скъпата индексация, си приел договора. Това е голям проблем. В същото време аз поне сто пъти публично съм ги питал &ndash; и Първанов, и Станишев, да кажат: колко се договорихте, когато подписахте договора? Защото те казват една смешна цена, на която самите руснаци се смеят, когато бяха тук, че за четири милиарда били сключили договор. Но не казват каква е ескалацията. И когато сложиш ескалацията, която всъщност те са я приели, правейки няколко плащания, тя си излиза шест милиарда.<br /> <br /> След това казват &ndash; вземете кредит или ще ви дадем пари, финансов ресурс, да я построите. Само че този финансов ресурс струва пари, нали, Горанов? Сложете 10% лихва. Сто пъти ние попитахме: на каква лихва, колко пари ще ни струва този кредит? До ден днешен, между другото, нямаме отговор. На 6 милиарда 10% лихва за шест-седем години строителство са по 600 милиона на година, 3-4 милиарда евро отгоре. Плюс 6 милиарда цена, колко прави? Десет милиарда евро. По трънския курс по две, 20 милиарда лева. Тези 20 милиарда ние ще ги връщаме. И прибавете към тях поне един милиард лева за електропреносна система от &bdquo;Белене&rdquo; нататък. Питам, ние колко години ще връщаме тези пари? <br /> <br /> Тук въпросът бихте ми го задали: А за &bdquo;Козлодуй&rdquo;? Първо, за &bdquo;Козлодуй&rdquo; е приета централата и от населението, и от хората, и от Европа, и от света. И там ние ще се бием до смърт за удължаването на реактори пети и шести. Имаме електропреносна система, имаме инфраструктура, имаме 1000 инженери от първи, втори, трети, четвърти блок, които са там, обучен персонал, всичко. И е нормално, когато имаш пети и шести блок, образно казано, двойки, да сложиш и две плюс до тях. А когато си разчистим площадките на едно, две, три, четири, правим и осми блок там. Така или иначе, ние до десетина години нямаме проблем с тока като производство на ток. Ние и сега изнасяме ток. А ядрените мощности са такива, че те не се балансират, в смисъл, колкото изкараш, ако няма на кого да го продадеш, той отива по жиците и заминава.<br /> <br /> В същото време, понеже не ни е чуждо добруването на този регион, една модерна газопарова централа на мястото на тази, на разломната местност, за нея няма опасност от земетръс на &bdquo;Белене&rdquo; при наличните площадки, аз мисля, че е една прекрасна възможност за този регион да строи, да работи, да се развие, а и той ни е жизнено важен за балансиращата енергия. Извинявам се на тези, които не разбират от енергетика, но е важно да ви го обясня за балансиращите мощности, защото там, знаете, имаме много ветропаркове, много соларни паркове, а когато не духа вятър или не пече слънце, пак е необходим електрически ток. Именно с подобни централи се балансират тези мощности. Отделно правим и &bdquo;Горна Арда&rdquo; от догодина, и продължаваме да се развиваме и в така наречените зелени енергии, тъй като ние имаме подписано за присъединяване няколко хиляди мегавата, нали Добрев, в зелените енергии. Но това просто ви информирам.<br /> <br /> Освен това вече има практика в света и ние на &bdquo;Козлодуй&rdquo; можем да сложим като начало този реактор сега, който имаме произведен, октомври месец ще е готов. Така и така сме дали кош пари до тук, ще си го доплатим, ще си го вземем, паралелно с това ще си правим процедурите за &bdquo;Козлодуй&rdquo;.&nbsp; Още няколко важни неща. Това като наше решение сме го взели преди няколко месеца. И аз истински се забавлявах, нас ни обвиняват в полицейщина, но имам чувството, че съм обграден от шпиони и всички наши решения, днес като го видях Костов по Би Ти Ви същото, което като решение днес взимаме, той същото го показва. И няма да се учудя сега, ако отиде и каже &ndash; той Борисов се съобрази с нашите предложения на &bdquo;Синята коалиция&rdquo;. И тук виня някои хора, които участваха в преговорите, защото повтарям, Дянков и Трайков ги пратих да съобщят това на руската страна преди няколко месеца.<br /> Завчера проведох с новия президент на Русия Путин разговор, защото считам, че първо, нито на мен, нито на него ни отива да влачим една тема толкова години и в България да се създават позиции &bdquo;за&rdquo; и &bdquo;против&rdquo; Русия и &bdquo;Белене&rdquo; да се превръща в един проект на раздор, вместо на взаимно разбирателство. Самият той беше положил усилия, така както аз, още преди три години му бях казвал, че ако не намерим голям инвеститор, който да влезе в проекта, няма да направим само българо-руска централа. Така че, в този разговор счетох за нужно като партньори в проекта да го уведомя какво решение сме взели и не правих изявление по тази тема, тъй като исках да се вземе решение на Министерски съвет и едва тогава да направим необходимите коментари.<br /> <br /> Така че, аз считам, че това наше решение е възможно най-доброто за страната. То дава възможност да се продължи работата ни в ядрената енергетиката. Дава възможност да се направи хибрид с диверсификация на &bdquo;Козлодуй&rdquo; и на гориво, и на останали системи, особено ако се подмени турбината. В смисъл, тя трябва задължително да се подмени. С една нова турбина мощността може да се вдигне с около 150.<br /> <br /> Повтарям, над 21 милиарда ако се задължи държавата, това са огромни финансови ресурси. Освен това, на всички, които говорят, че няма опасност от земетресение, няма опасност от еди какво си, има доклади на БАН, има други доклади и аз лично си го спомням земетресението във Вранча. Дори бих казал, че най-технологичната нация, японската, не може да предвиди какво може да се случи в дадена ситуация, дори и те. Напомням на всички, които ще кажат, че, не дай, Боже, при авария в &bdquo;Белене&rdquo; при дадено земетресение или нещо подобно всички разходи, това са за тези, които казват &bdquo;Защо не вземете примерно руските пари и не я направите централата, да работи 15-20 години, през тока да се изплаща този кредит и примерно след 20 години да стане ваша&rdquo;. Ами защото сто процента рискът се носи от държавата домакин на централата. Сто процента. Вие видяхте, че една Япония от втора сила в света милиарди, стотици милиарди са й загубите. Просто България няма да й има на картата.<br /> <br /> И когато всичко това &bdquo;за&rdquo; и &bdquo;против&rdquo; го направихме, аз считам, че взимаме едно правилно решение. Фактът, че нещо 33 години не е станало, има нещо, което да му тежи. Затова аз съм доволен, че и господин Путин прие моите тези като правилни и именно затова, защото много ми се иска да приключим с тези проекти, защото след &bdquo;Бургас-Александруполис&rdquo; това е вторият проект, който канцелираме, да отиде делегация, водена от министър Добрев, да уточним, по възможно най-дружеския начин да приключим с всички тези проекти, да намерят решения, да не се отива на съд да се харчат грешни пари, веднага да се стартира процедура за &bdquo;Козлодуй&rdquo; и съответно пак същите тези решения да се вземат за намиране на инвеститор, съвместна компания да се направи, да се търси хибридният модел. Въпрос, който вече екипът на Добрев трябва да го направи по най-бързия начин. Затова се разбрахме, за да не се поддаваме на медиен натиск, на медийни коментари, което да изостри отношенията между нашите страни, да отиде наша делегация, да действаме съответно по приключване на този договор, ускоряване на действията по &bdquo;Южен поток&rdquo;, защото чрез &bdquo;Южен поток&rdquo; става газоразпределителен център на Балканите и той е изключително изгоден за България. Напомням само на тези, които не знаят, че акционери, собственици на проект &bdquo;Южен поток&rdquo; са най-голямата държавна френска компания Ливи Сити Дьо Франс, най-голямата италианска &bdquo;Ени&rdquo;, най-голямата германска, така че в тази посока ние работим действително с един много мощен европейски консорциум и в това отношение указанията, които съм дал, максимално бързо да се работи по създаването на компания и това, което Путин ми каза, че декември 2015 г. трябва да тече газ. Беше изключително доволен и от това, че турският премиер Ердоган е подписал всички надлежни документи за минаване през икономическата зона на Турция за &bdquo;Южен поток&rdquo;, така че в тази посока ни остава този проект.<br /> Съответно веднага да се отпочнат процедури, да се види дали не може при сегашните възможности на площадката &bdquo;Белене&rdquo;, все пак там толкова пари са сложени, ще моля и госпожа Караджова тук да се включи, колко по-бързо можем да започнем изграждането на газопарова централа, модерна, мощна, която да балансира електрическата енергия.<br /> <br /> <strong>НОНА КАРАДЖОВА:</strong> Само да припомня, че и за &bdquo;Козлодуй&rdquo; трябва нов оценка по въздействие върху околната среда.<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Отпочвайте я веднага. &bdquo;Белене&rdquo; е чакало 30 години. Четири-пет години, и шест може да изчака, но да направим една съвременна централа, която да няма риск. Защото, знаете ли какво може да се получи, ако направим само българо-руски проект? Да работи 15 години, да си върнат парите и когато стане наша, Европа да каже, както беше с първи, втори, трети и четвърти блок: или затваряйте, или няма да ви е хубаво. <br /> <strong><br /> НОНА КАРАДЖОВА: </strong>В момента, в който инвеститорът входира проекта в министерството, веднага ще се стартира.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Добре. Това е по тази точка.<br /> <br /> Приема се точка 39. <br />