Актуализиране на земеделския кадастър с действителните обработваеми площи и техните размери към 2008 година, предложи министърът на земеделието и храните Валери Цветанов на днешното заседание на Агробизнес съвета, съобщиха от Министерство на земеделието.
Относно протестите на животновъдите в страната, участниците в Съвета предложиха на министър Цветанов да бъде изпълнено Споразумението за подпомагане и развитието на млекопроизводството в страната, подписано между Националния млечен борд, Асоциацията на млекопроизводителите и Министерството на земеделието и храните. Да бъдат направени промени за неплащане по код 6 и да се изплатят всички субсидии на земеделските производители, подали заявления за единно плащане на хектар, гласи друго основно предложение на Съвета. Плащането да бъде на реално измерени площи без санкции. Максималният размер на декларираните угари не трябва да е повече от 30% от общозаявените площи, като при втора година угар на една и съща площ да не се подпомага.
Да отпадне данък добавена стойност върху субсидията на млякото за 2007 година, както и да бъде разработена Национална програма за развитие на животновъдството, с обезпечено финансиране до 2013 година, предлагат още участниците в Съвета. Според тях е необходима и нова формулировка на термина „пасища”, съгласно условията на България пред Разплащателната агенция. Те настояват да бъде насрочена среща на представители на Асоциацията на млекопроизводителите и Националния млечен борд с еврокомисаря по земеделие и развитие на селските райони Мариан Фишер Боел относно исканията за нотификация за държавна помощ за млякото.

Да се промени Законът за собствеността и ползването на земеделските земи, като се измени начинът на отдаване на пасищата и ливадите, е друго утвърдено предложение.
На срещата днес се прие и план-програма за дейността на Агробизенес съвета, като сред основните точки е разработване на актуална програма за развитието на земеделието у нас до 2013 г. в контекста на европейските и национални приоритети. /БЛИЦ