Министърът на земеделието и храните Валери Цветанов разпореди да бъде оповестен публично целият списък с извършените замени от назначаването му на този пост на 24 април 2008 г. до сега. В този период е имало 337 искания за замени, от които 217 са били отказани, съобщават от Министерството на земеделието и храните.
Поради големия обем данни от днес всеки работен ден на официалната интернет страница на МЗХ - www.mzh.government.bg ще бъдат обнародвани данните от протоколите за замени - имена на физически лица и фирми. От назначаването на министър Цветанов на този пост има издадени общо 13 протокола за замени. Всекидневно ще бъдат публикувани данните от по два протокола. Така до 27-и март ще бъдат обявени публично всички замени.
Министър Цветанов разпореди обнародването на данните още в началото на месец март. За да бъдат спазени изискванията на закона обаче, на 13 март т.г. министърът изпрати писмо запитване до Комисията за защита на личните данни за обхвата на данните, които могат да бъдат публикувани. След получаването на инструкциите на комисията, МЗХ ще оповести всички разрешени данни по замените.

Днес са публикувани имената на граждани и фирми, чиито преписки за замяна по реда и условията на чл. 24 Г от ЗСПЗЗ и чл. 36 от ППЗСПЗЗ са били разгледани до 22 август 2008 година. Те се съдържат в протоколи № 2 и 3. Протокол № 1 от 20 юни 2008 година съдържа само данни за комисията по замените.


1. К. Русев
2. “М. Стайков- Комерс”
3. С. Тодоров
4. Б. и П. Йотови
5. Д. Александрова
6. “Аврора Експорт Импорт”
7. “Аврора Експорт Импорт”
8. И. Иванов
9. Х. Белоев
10. “Леспром”
11. “Караман- Експорт – С. Караманов”
12. “Караман- Експорт – С. Караманов”
13. Главно мюфтийство
14. “Лъки Вайнъри”
15. “Експрес Гаранцион”
16. Г. Илиев
17. Д. Орешков
18. Н. Русинова
19. К. Георгиев
20. “Булагро Земеделска Компания”
21. К. Тодоров
22. “Пътстрой – Варна”
23. Р. Тодорова
24. В. Генов
25. А. Андреев
26. М.Дулев
27. И. Урумов, Д. Урумов, Г.Господинова, С. Гочева
28. Й. Апостолов
29. З. Хасан
30. Н. Иванов
31. С. Алиосман
32. М. Стефанова
33. Б. Стефанов
34. “Аврора Експорт – Импорт”
35. “Аврора Експорт – Импорт”
36. Г. Георгиев
37. “Риск инженеринг”
38. Русенска света Митрополия
39. Н. Колев
40. Община Сливо поле
41. С. Костов, Л. Иванов, В. Стоянов
42. Е. Илиев
43. Н. Георгиев
44. Г. Младенов, П. Янев
45. “ЛВК- 56”
46. “ЛВК- 56” . /БЛИЦ