Цветелина Пенкова с предложение до ЕК за конкретни общоевропейски мерки за защита на потребителите при отварянето на заведенията и ресторантите

Тя е член на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите в Европейския парламент

Г-жо Пенкова, вие изпратихте писмо до Европейската комисия с предложения за конкретни мерки за защита на потребителите при отваряне на заведенията и ресторантите в условия на пандемия?

Да, точно така. Аз съм член на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите в Европейския парламент.

Защитата на потребителите в ЕС е наш основен приоритет. След дългия период на социална изолация, хората имат нужда да излязат навън, на въздух. Това е разбираемо. Въпросът е, че те трябва да продължат да съблюдават определени предпазни мерки – да избягват близкия контакт, да носят маска, да спазват основните хигиенни препоръки.

Качеството и изискванията на предлаганите услуги трябва да останат високи. Продуктите и услуги, които се предлагат на пазара, трябва да продължат да отговарят на действащите стандарти. Предвид очертаващия се спад в покупателната способност се очаква най-силно засегнатите групи от населението в резултат на икономическата криза да бъдат изложени на допълнителен здравословен риск - насочвайки се към нискокачествена продукция и услуги. Защитата на потребителите остава основен приоритет за цялата европейска общност.

С отварянето на ресторантите и заведенията е редно да има общи правила. Важно е търсенето на оптималния позитивен баланс между атмосферата и настроението в заведенията и новите изисквания и практики, наложени от пандемията COVID-19.

Какви са препоръките и правилата, които сте предложили във Вашето писмо до ЕК? До кого изпратихте писмото?

Писмото съдържа списък с мерки и препоръки, които са приложими в общо-европейски план за целия сектор. Например, организиране на информационна зона на входа на заведението, която да напомня да се спазва дистанция; регулярни обучения за персонала; носенето на предпазни средства от персонала; опашки за изчакване извън зоната за хранене; хартиени салфетки, а не текстилни; редовно почистване на всички помещения в заведенията със съответните дезинфектанти и т.н.

Нормално и разбираемо е европейските потребители да могат да търсят и ползват услугите на ресторантьорския бранш, без да се притесняват за своето здраве.

Въпреки, че ЕС няма директни правомощия в тази сфера, този сектор трябва да бъде насърчаван и подпомаган. Само в България в него са ангажирани близо половин милион души.

Писмото е адресирано то председателя на ЕК – г-жа Урсула Фон дер Лайен и до Комисаря по вътрешен пазар и услуги – г-н Тиери Бретон.

Има ли конкретни мерки и политики приети на европейско ниво за ресторантьорския сектор?

Европейската комисия вече прие препоръки за координирани действия от страна на държавите членки във връзка с възстановяване на икономиките, свободното движение на хора и осигуряването на условия за провеждане на туристическия сезон.

Препоръки относно унифицирани правила в ресторантьорския сектор, които да обезпечат, както възстановяването на сектора, така и сигурността на потребителите, все още няма.

Именно това провокира и изпращането на писмото. Надявам се, че то ще бъде взето предвид и ще се оцени важността да се разработят насоки за координирани мерки и препоръки в този бранш. Ресторантьорският бранш върви ръка за ръка, както със свободното движение на гражданите на ЕС, така и със секторите хотелиерство и туризъм.

Считам, че единният подход на ЕС ще даде сигурност и ще възвърне доверието на потребителите. А това директно ще подпомогне сектора за неговото по-бързо възстановяване и ще гарантира запазването на работните места на хората, ангажирани в бранша.