Да се удължи до края на тази година крайният срок за подаване на заявление за плащане на обезщетения по лихвоточки, предвиждат промени в закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове, внесени от левицата, които парламентът прие на първо четене. Това са наложи, защото според сега действащият закон, срокът изтича утре, а все още има много хора, които те са подали заявления.
Коалиция за България предлага срокът за обработка на документите да се удължи до края на следващата година. Депутатите одобриха на първо четене и проекта на независимата Мария Капон, който предвижда удължаване на срока за подаване на заявления с 6 месеца - до 21 ноември, и за обработка на документите с още 6 месеца след тази дата.

За да получат компенсация според сегашните разпоредби имащите право на лихвоточки не трябва да имат имоти за над 40 000 лева. С промените, този праг се вдига на 60 000 лева.

Депутатите одобриха и още едно изменение в закона, с което се дава право за компенсации по лихвоточки да могат претендират и роднини по съребрена линия до трета степен на хора, които нямат преки наследници. Прехвърлянето в такива случаи ставаше само на брат или сестра.
Камелия Цветанова, БЛИЦ