Длъжностите във Въоръжените сили на Република България, Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана, които изискват висши офицерски звания, вече са утвърдени с указ на президента Росен Плевнелиев.
За длъжността &bdquo;началник на отбраната&rdquo; се изисква звание &bdquo;генерал&rdquo; (&bdquo;адмирал&rdquo;), а за двете длъжности &bdquo;заместник-началник на отбраната&rdquo; съответно &bdquo;генерал-лейтенант&rdquo; (&bdquo;вицеадмирал&rdquo;) и &bdquo;генерал-майор&rdquo; (&bdquo;контраадмирал&rdquo;).<br /> <br /> В структурата на Българската армия за поста командващ Съвместното командване на силите се изисква висше офицерско звание &bdquo;генерал-лейтенант&rdquo; (&bdquo;вицеадмирал&rdquo;), за заместник-командващ на СК &bdquo;генерал-майор&rdquo; (&bdquo;контраадмирал&rdquo;), а за началника на щаба на СК - &bdquo;бригаден генерал&rdquo; (&bdquo;комодор&rdquo;).<br /> <br /> За командир на Сухопътни войски се изисква военно звание &bdquo;генерал-майор&rdquo;, а звание &bdquo;бригаден генерал&rdquo; - за длъжностите заместник-командир на Сухопътни войски и за началник на Щаба на Сухопътни войски. За командир на Военновъздушните сили се изисква звание &bdquo;генерал-майор&rdquo;, а за заместник-командващия ВВС - &bdquo;бригаден генерал&rdquo;. Звание &bdquo;контраадмирал&rdquo; се изисква за командира на Военноморските сили, а за неговия заместник - военно звание &bdquo;комодор&rdquo;.<br /> <br /> Съгласно указа военни звания &bdquo;бригаден генерал&rdquo; и &bdquo;комодор&rdquo; се изискват за командирите на военните формирования, подчинени на Сухопътните войски, Военновъздушните сили и Военноморските сили. <br /> За директора на служба &bdquo;Военна полиция&rdquo; се изисква звание &bdquo;бригаден генерал&rdquo;.<br /> <br /> Началниците на Военномедицинската академия, на Военната академия &bdquo;Г. С. Раковски&rdquo; и на Националния военен университет &bdquo;Васил Левски&rdquo;, следва да имат военно звание съответно &bdquo;генерал-майор&rdquo; (&bdquo;контраадмирал&rdquo;), &bdquo;генерал-майор&rdquo; (&bdquo;контраадмирал&rdquo;) и &bdquo;бригаден генерал&rdquo;.<br /> <br /> Военният представител на началника на отбраната във Военния комитет на НАТО и във Военния комитет на Европейския съюз следва да има военно звание &bdquo;генерал-лейтенант&rdquo; (&bdquo;вицеадмирал&rdquo;). Националният военен представител в Националното военно представителство в Съюзното командване по операциите на НАТО в Монс, Белгия, е със звание &bdquo;генерал-майор&rdquo; (&bdquo;контраадмирал&rdquo;).<br /> <br /> Директорът на Националната разузнавателна служба и началникът на Националната служба за охрана следва да имат звание &bdquo;генерал-майор&rdquo; (&bdquo;контраадмирал&rdquo;). За техните заместници се изисква звание &bdquo;бригаден генерал&rdquo; (&bdquo;комодор&rdquo;).<br /> <br /> Съгласно указа на президента за директорите в Министерството на отбраната се изисква звание &bdquo;бригаден генерал&rdquo; (&bdquo;комодор&rdquo;), а за длъжността &bdquo;Съветник на Върховния главнокомандващ на Въоръжените сили по военната сигурност&rdquo; се изисква военно звание &bdquo;генерал-майор&rdquo; (&bdquo;контраадмирал&rdquo;).<br /> <br /> Отменя се Указ № 168 от 2009 година за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България, НРС и НСО, изискващи висши офицерски звания. <br /> <br />