Със заповед на министъра на правосъдието от 8.10.2009 г. е освободен от длъжност изпълнителният директор на Агенцията по вписванията Даниела Митева, съобщиха от пресцентъра на Министерството на правосъдието.
Заповедта е съгласувана с министър &ndash; председателя /съгл. чл.54, ал.5 от Закона за администрацията/.<br /> <br /> Освобождаването на Митева&nbsp;е следствие на принципни различия с ръководството на Министерство на правосъдието както по отношение на организацията на работа, така и по отношение съблюдаването на финансовата дисциплина в Агенцията по вписвания./ БЛИЦ<br /> <br />