В Ловеч кметът Минчо Казанджиев се ползва с 60% доверие сред местния бизнес, докато Общински съвет-Ловеч - с около 35%. Това показва проучване на ловешкото сдружение "Знание". Проучването е част от проект "Активни граждани – открита местна власт", финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ и се реализира от сдружение "Знание" в партньорство с Община Ловеч.
Според него мнението на местния бизнес, е че общината се развива със същите темпове както и областта (65%), така и в сравнение със страната като цяло (60%). Към момента всички запитани предприемачи отричат да са се сблъсквали с корупция лично, когато става въпрос за общинската администрация. В същото време обаче мнозинството от тях са на мнение, че нивото на корупция в тяхната община е на същото ниво в сравнение с това в страната.
На въпроса дали според тях съществува определено тенденциозно отношение от страна на Общината с цел облагодетелстване на определени фирми, като по този начин се ощетяват други. Всеки пети анкетиран заявява, че такова отношение съществува и лично е бил ощетяван в такива ситуации. Други 40 %, пък заявяват, че са чували за такива случаи, но не са се сблъсквали пряко с тях.
Проучването регистрира една сравнително положителна нагласа към качеството на административното обслужване, което предоставя общината. Представителите на бизнес-сектора препоръчват да се въведе плаващ график на служителите, които имат досег с гражданите, за да е възможно осъществяването на услугите през целия работен ден, независимо от обедните почивки. Необходимо е да се направи сериозен анализ на натоварените часови зони и звена на Общината и да се вложат допълнителни усилия за обезпечаване на липсващите ресурси. Най-непопулярно сред респондентите се оказва използването на интернет страницата на общината. Цели 70% от анкетираните не са оценили този подход за черпене на информация. Тези, които все пак са поставили някаква оценка, са в графата "задоволителен" или "слаб", което очертава това поле като проблемно от гледна точка на неговата основна функция – информативната.
Административното обслужване, когато става дума за набавяне на разрешителни, молби и други документи за техните фирми е по-скоро добро (55%). В същото време се срещат и негативни оценки, но техният относителен дял е в рамките на 20-25 % от отговорите.
Представителите на бизнеса изказват мнение, че без познати трудно биха успели да получат нужните документи в кратки срокове и трябва да чакат за тях дни наред. Изказва се крайното мнение, че във всички отдели работят не дотам компетентни и квалифицирани служители, което влияе пряко на качеството на обслужването. Регистрирани са дори предложения за съкращаване на част от служителите в някои от общинските звена. Представителите на бизнеса са на мнение, че много често общинските служители не са запознати с всички правила и задължения, описани в нормативните документи. Затова е нужно да се повиши тяхната квалификация и информираност.
Сред редовите граждани кметът Минчо Казанджиев също се ползва с доверие сред по-голямата част от анкетираните (84%). Същевременно 75% заявяват, че имат доверие и на Общинския съвет на Ловеч. /Гергана Димитрова, БЛИЦ