През десетте години след Балканските войни /Балканската и Междусъюзническата война – бел.ред./ поради терора и денационализаторската политика на гръцките власти няколко десетки хиляди македонци бяха принудени да напуснат Егейска Македония и да потърсят нов дом в съседните славянски държави. Вълната от бежанци беше ориентирана главно към България, в която до края на Първата световна война емигрираха около 62 000 македонци. Още няколко десетки хиляди македонци бяха преселени от Егейска Македония в България въз основа на гръцко-българския договор за размяна на населението, който представлява допълнение към член 56 от Ньойския мирен договор и спогодбата “Моллов-Кафандарис” от 9 януари 1938 г.
Това пише в свой материал македонският “Утрински вестник” под заглавие “Асимилацията не заличи македонците от Гърция”.
На територията на Егейска Македония обаче остана едно компактно македонско население, което предвид всички изселвания и естествения ръст през 1930 г. наброяваше около 250 000 – 300 000 души. По данни на Димитър Яранов, професор от Софийския университет, на територията на Егейска Македония /без Солун, Халкидики и Кожанска област/ през 1941/42 г. е имало 251 753 македонци, които въпреки масовото заселване на гръцки преселници от Мала Азия /633 255 в периода от август 1922 г. до края на 1926 г./ все още представляват значителна част от населението на Егейска Македония, съответно 27,6 % на територията без Солун, Халкидики и Кожанска област. Това население обаче е било подложено на един процес на асимилация, който не е подбирал средства за постигане на целта, пише още вестникът.

Като че само още една крачка остава, която обаче във въпросния материал на македонския вестник не е направена - да се обясни защо мнозинството от македонците бягат от Гърция именно в България. Колко хора в България са внуци на изселници от Егейска Македония и може би всеки най-добре е чувал и знае от дядовци и баби какви са се чувствали те – българи-македонци в смисъл на българи от Македония, подобно на българи от Тракия и т.н. или само македонци като отделен народ, за какъвто говорят днес в Скопие. И странно защо мнозинството от тези македонци не са избрали да отидат във Вардарска Македония, която по онова време е в състава на доминираната от Сърбия държава. Въпросът е много прост – небезизвестният сърбин Стоян Новакович заявява, че понеже сърбите трудно ще се справят и ще могат да накарат българите във Вардарска Македония да станат сърби, те първо ще ги направят македонци. За да бъде успешна тази сръбска политика, естествено е трябвало да бъде заличена и историята на българите във Вардарска Македония и да бъде измислена някаква “македонска” история. За да стане пък това възможно, е трябвало да бъде насаждана огромна омраза към всичко българско във Вардарска Македония. /БЛИЦ