Пресслужбата на Министерството на държавната администрация и административната реформа разпространи предложения за прозрачност, направени от министър Николай Василев на срещата на коалицията в Банско. Предложенията са подкрепени от НДСВ.
Последните доклади от Брюксел, както и публикациите за България в международната преса, показват, че ЕК има сериозни претенции по отношение на прозрачността на процедурите в България – и на тези, свързани с еврофондовете, и други. Ясно е, че с повърхностни мерки и имитация на дейности няма да излезем от тази ситуация. Освен това, обществото очаква не само парите на европейските, но и парите на българските данъкоплатци да се изразходват по-прозрачно.
В тази връзка, предлагаме Правителството да предприеме следните действия:


Обществени поръчки и конкурсни процедури за еврофондовете:
1. Да се спазва духът на новия ЗОП във всички процедури – особено при процедурите по еврофондовете – дори и преди приемането на промените в ЗОП от НС. В най-голяма степен става дума за привличане на външни лица (от други ведомства, НПО и др.) в оценителните комисии.
2. МС да обяви мораториум върху всички анекси по обществени поръчки, след което да се извършат и законодателни промени в тази посока.
3. Да се създаде механизъм за превантивен контрол (преди сключването на договорите) върху бенефициентите с цел избягване на конфликт на интереси и наличието на свързани лица. ОЛАФ би могла да се включи още на този етап.

Имоти:
4. МС да обяви мораториум върху всички замени на недвижими имоти, след което да се извършат и законодателни промени в тази посока.
5. МС да приеме промени в Правилника за разпореждане с активи на държавните и общински дружества в посока на повече конкурентност и прозрачност на процедурите. Проектът вече е готов. МИЕ да го внесе в МС.
6. МС да обяви мораториум върху продажбите на ведомствени жилища на политически лица до края на мандата.

Мерки, свързани с работата на МС:
7. Комисията за превенция и противодействие на корупцията (КППК) към МС да бъде сериозно реформирана, или закрита и заменена с друг орган.
8. Премиерът да определи лице или екип в МС (може да е съществуващо лице или дирекция), което да изпълнява ролята на compliance officer – служител, който да следи дали определени действия на министри и др. политически лица от изпълнителната власт са в съответствие със законодателството, етичните кодекси и общоприетите морални норми. /БЛИЦ