Утре, 12 август 2008 г., в 10:30 часа министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев ще посети общинска администрация Баните (ул. „Стефан Стамболов” №3), където ще инспектира прилагането на Наредбата за административното обслужване. След това той ще връчи сертификат за предоставяне на една компютърна конфигурация на ръководството на общината (зала в хотелски комплекс „Родопа”).
В 12:10 часа, министърът ще посети Областна администрация Смолян (бул. „България” №14), където ще инспектира процесa на въвеждане на стандарти за качество ISO.
В област Смолян се въвеждат стандартите ISO 9001:2000 (за качествено административно обслужване) и ISO 27001:2005 (за защита на данните на гражданите и фирмите чрез цялостно управление на информационната сигурност). Въвеждането на системи за управление на качеството се реализира по проекта „Промотиране на системи, инструменти и добри практики за управление на качеството в администрациите”. Това е един от седемте проекта, за които като конкретен бенефициент на Оперативната програма „Административен капацитет” МДААР получи одобрение в края на 2007 г. Общата стойност на проекта е 4 832 135.86 лв., а срокът за изпълнение – 14 месеца. Основните дейности по проекта са свързани с въвеждане на международните стандарти ISO в 100 администрации и тяхното сертифициране, популяризиране на алтернативни инструменти за управление, базирани на тоталното управление на качеството, разпространение на добри практики на национално и европейско ниво и др.

В 13:00 часа министър Василев ще даде пресконференция в зала 201 на Областна администрация Смолян.
Посещението на министъра ще завърши в община Мадан. В 14:15 часа в общинската администрация (ул. „Обединение” №14) той ще инспектира процесa на въвеждане на стандарти за качество ISO 14001:2004 (за опазване на околната среда). /БЛИЦ