Върховният административен съд отмени решение на Комисията за защита от дискриминация в частта, в която на основание чл. 82, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация на министъра на държавната администрация и административната реформа Николай Василев е наложена глоба в размер на 2000 лв.
Министър Василев подаде жалба във ВАС срещу неправомерната глоба, която му беше наложена във връзка с провеждането на последните президентски избори. Сигналът пред Комисията се е отнасял до свободния достъп на хора с физически увреждания на долните крайници, до сграда в столичния квартал “Дружба”, в която е била разположена избирателна секция. Това е възпрепятствало упражняването на избирателното им право.
 
Установено е, че сградата на училището, в която е била разположена избирателната секция, не е собственост на МДААР, нито се управлява, ползва или стопанисва от него. Следователно строителството, ремонтът и преустройството на сградата за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания, както и финансирането на тези дейности, са в пределите на компетентност на съответния държавен или общински орган, който е носител на правото на собственост и управление. Поради този факт ВАС отмени наложената на министър Василев глоба. /БЛИЦ