Единен регистър за отказ от разрешение за СРС може да бъде една от мерките за овладяване на ситуацията с подслушванията, подсказа заместник-министърът на вътрешните работи Веселин Вучков по радио К2. Досега съдиите са ги давали в устна форма.
&bdquo;В момента има подпис, но липсват мотиви. Важно е да посочва мотиви, за да се знае защо исканата информация не може да се събере с други способи, регламентирани от НПК, посочи МВР шефът. <br /> <br /> Не се оставя следа в системите и не се знае колко са отказите. Единен регистър може би трябва да има в прокуратурата, но и в съдилищата. В него да се вписват както отказите, така и разрешенията. Но регистрите имат и друга роля - във всеки един момент да се знае на национално ниво каква е тенденцията. Колко поискани СРС-та има, колко разрешения са дадени, кои са заявителите. В момента тази тенденция можем да я следим само в МВР, защото имаме такава връзкас с ДОТО&quot;, уточни Вучков.<br /> <br /> &bdquo;Регламентът трябва да бъде ясен. Да се гарантира, че използването на специални средства за доказване на престъпления ще има само при сериозни поводи, но и да се гарантира, че няма да се нарушават човешките права&quot;, каза Вучков. В момента според него липсват защитни и&nbsp;възпиращи механизми срещу нарастването на броя на СРС-та.<br /> <br /> &bdquo;Всичко сме оставили едва ли не на волята на заявителите. Тази година може да са 15 000, догодина може да са 25 000 СРС-та, по-догодина - да са 11 000. Трябва да се засили отговорността на заявителя, както и на този, който дава разрешението - съдията. Да има комплексни мерки&quot;,&nbsp;коментира заместник-министърът.<br /> &nbsp;<br /> Необходимо е&nbsp;да се разграничат отделните престъпления, защото по-голямата част обикновено се водели тежки, или с обхват, допустим за използването на СРС. <br /> <br /> За изтичане на информация в силовото ведомство предвиждат да засилят дисциплинарните санкции и дори&nbsp; по-тежка наказателна отговорност. &bdquo;Това само по себе си не изключва в бъдеще възможността недобросъвестен служител отново да злоупотреби със служебното си положение&quot;, призна обаче Вучков.<br /> <br /> Зам.-министърът пледира за засилване на ролята на съдията -&nbsp;той&nbsp;да може да се запознава с материалите на досъдебното производство, преди да се занесат материалите при него с искане за СРС, защото и в момента най-големият заявител по обем е наблюдаващия прокурор.&nbsp;Това означава, че има висящо досъдебно производство и по него е поискано специално разузнавателно средство. &quot;Не виждам пречка цялото дело да бъде на бюрото на съдията, за да се запознае с всички събрани доказателства и тогава да разреши използването на СРС&quot;, каза Вучков.<br />