Oсновните фактори, влияещи върху размера на инфлацията, са нарастването на цените на горивата и храните. Текущите високи равнища се разглеждат като временни и се очаква при липса на допълнителни външни шокове инфлацията постепенно да намалее до едноцифрени нива. Това се казва в докла на министъра на финансите Пламен Орешарски за причините, предизвикващи нарастване на цените, предприетите мерки за противодействие на инфлацията и компенсиране на социално слабите граждани, който днес бе обсъден в Министерски съвет.

 Премиерът Сергей Станишев ще внесе документа за разглеждане в Народното събрание.
За подобряване гъвкавостта на икономиката и по-добро приспособяване към евентуални шокове, се предприемат фискални и икономически мерки, ограничаване на сивата икономика;  конкуренция и добре функциониращи пазари на стоки и услуги; подобряване на комуникацията с потребителите с цел повишаване на тяхната информираност и  повишаване на енергийната ефективност.
Анализът показва, че независимо от повишението на цените, нарастват и средните реални доходи на домакинствата. Брутният общ доход на лице от домакинство се е увеличил с 4,4 на сто на годишна база през юли. Средната работна заплата за второто тримесечие на т. г. се повишава със 7,9%, а средната пенсия за осигурителен стаж и възраст през юли е с 6 на сто повече в реално изражение спрямо същия месец на м. г.
За компенсиране на най-уязвимата част от населението от покачването на цените на петрола, енергоносителите, стоките и услугите правителството предвижда да осигури допълнителни средства. На 19 септември т. г. Министерският съвет реши да внесе в Народното събрание предложение да одобри допълнителни бюджетни кредити до 1 206.2 млн. лв.
От тях 90 млн. лв. ще бъдат за преизчисляване на пенсиите от 1 октомври т. г. за осигурителен доход към 31 декември 2007 г. Мярката ще обхване около 1,1 млн. пенсионери и средната пенсия ще бъде 235,87 лв., което е близо 24% повече спрямо януари 2008 г. 337,5 млн. лв. ще са за еднократна добавка към всяка пенсия през декември.
За преодоляване на социалната изолация и подпомагане на най-уязвимите групи за енергийни помощи са предвидени 29,53 млн. лв.; за предоставянето на допълнителна еднократна помощ за компенсиране на хората с най-ниски доходи – 36 млн. лв. По тази мярка ще бъдат подпомогнати около 360 000 души. За увеличаване размера на еднократните помощи за първокласници с 25% - от 120 на 150 лв., са осигурени 1,2 млн. лв. По този начин ще бъдат подпомогнати 40 000 деца от социално слаби семейства.
За ресурсно осигуряване на учебния процес – квалификация и кариерно развитие на кадрите, за информационно-комуникационно осигуряване на училищата, подобряване на базата и за увеличаване на единните разходни стандарти в системата на средното образование са предвидени 21 млн. лв.; за закупуване на училищни автобуси – 20 млн. лв.; за довършване на ремонта на студентски общежития – 10 млн. лв. 25 млн. лв. са за подобряване на образователната и научната инфраструктура на държавните висши училища. 10 млн. лв. са за преодоляване на дефицита по националната програма „Оптимизация на училищната мрежа”.
Предложеният социален пакет е в съответствие с препоръката на Европейската комисия да не се използват данъчни мерки, а да се подпомогнат домакинствата в най-неравностойно социално положение чрез инструментите на социалната политика. /БЛИЦ