„Налице е активна политика от страна на Правителството, насочена към създаване и укрепване на среда, която благоприятства развитието и прилагането на социално отговорни практики“, това заяви заместник министър-председателя по икономическата и демографска политика Марияна Николова по време на церемонията по връчване на наградите-грамоти на КРИБ – Хасково „Гласът на българския бизнес” за „Социално отговорна компания – партньор на Общината”.

Тя добави, че правителството работи за създаване на предпоставки за доброволно участие на всички заинтересовани страни - държавните институции, бизнеса, организациите на социалните партньори, неправителствените организации, академичните среди, медиите и други.

„Когато компаниите отделят средства за реализация на социални програми, то бизнесът им вече се позиционира на друго ниво и действията им заслужават адмирации.“, каза още Николова. 

Вицепремиерът подчерта, че предстои приемане на Стратегия за Корпоративна социална отговорност 2019 – 2023 г.,  чиято цел е политическата ангажираност на правителството за подобряване качеството на живот на хората чрез прозрачни, социално отговорни бизнес практики. 

На церемонията заместник министър-председателят връчи специалните награди, като сред отличените бяха областният управител на Хасково Станислав Дечев за Привличане на чуждестранни инвестиции и кмета на Свиленград Георги Манолов за Вдъхновяващ визионер, дългогодишен ефективен кмет, променящ средата и стимулиращ развитието на региона. От фирмите специални награди получиха „ЕкоТрадекс Груп“ АД, гр. Хасково, за Социално отговорна компания инвестираща в опазване на околната среда, изграждане на спортни обекти и зони за отдих; „ЕВРОПЪТ 2005“ ООД, гр.Хасково, за Социално отговорна компания, въвеждаща иновации при изграждането на пътища, с цел опазване на околната среда; и „ДОНИДО“ АД, гр.Хасково, за Социално отговорна компания инвеститор в човешкия капитал.