След закриването на извънредното заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, президентът Росен Плевнелиев оповести какво са решили парламентарно представените политически сили за развитието на страната в следващите месеци до предсрочните избори.
Обяви и периода, за който има съгласие да бъдат насрочени парламентарните избори. Вижте пълния текст на словото на Плевнелиев, публикувано на сайта на президентството: <br /> <br /> <u><strong>Изявление на президента Росен Плевнелиев след извънредното заседание на Консултативния съвет за национална сигурност</strong></u><br /> <br /> <em>Позволете ми да ви запозная със становище и предложение на Консултативния съвет за национална сигурност относно актуалната политическа обстановка в страната.<br /> <br /> Парламентарно представените политически сили, членове на Консултативния съвет за национална сигурност, обсъдиха актуалната политическа обстановка в страната и като отчитат, че изборите за Европейски парламент не дадоха допълнителна сила и легитимност на правителството за провеждане на дълбоки и цялостни реформи; като отчитат, че наред с това европейските избори не зададоха ясна алтернатива, се обединиха за необходимостта от плавен преход към политическа стабилност и за нуждата от провеждане на политически консултации за постигане на съгласие за:<br /> <br /> 1. Датата на предсрочни парламентарни избори в периода от 28 септември до 12 октомври 2014 г.;<br /> <br /> 2. Определяне на приоритетни задачи на парламента и на изпълнителната власт;<br /> <br /> 3. Ускоряване на процеса на финализиране на Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от европейските структурни фондове за периода 2014-2020 г.;<br /> <br /> 4. Определяне на ясни принципи и правила за номиниране на българския еврокомисар;<br /> <br /> 5. Създаване на гаранции за провеждане на честни и свободни избори.<br /> <br /> Позволете ми да благодаря на членовете на Консултативния съвет за национална сигурност за изключително коректния и добронамерен диалог, дебат, който имахме, за конструктивния и национално отговорен подход.<br /> <br /> Вярвам, че днес взетото решение на Консултативния съвет за национална сигурност е една важна стъпка към стабилност и ясна перспектива пред държавата.<br /> <br /> Благодаря още веднъж на всички! Пожелавам успешен ден.<br /> <br /> </em><br />