Министерството на външните работи напомня, че всички български граждани, пребиваващи зад граница, имат право да гласуват на изборите за народни представители на 5 юли 2009 г. срещу представяне на валиден български документ за самоличност, независимо от това, дали са подали в законовия срок заявление за гласуване в чужбина. Призоваваме всички наши сънародници да упражнят своето право на глас на 5 юли 2009 г., се казва в изявление на говорителя на МВнР Драговест Горанов.
При подготовката и организирането на изборите зад граница, ръководителите на дипломатическите и консулските представителства /ДКП/ на Република България, при вземането на решения за образуване на секции, са действали в съответствие с разпоредбите на Закона за избиране на народни представители /ЗИНП/. Съгласно чл. 41, ал. 8, т. 1 от ЗИНП, ръководителите на ДКП в чужбина образуват избирателни секции в населените места, където има дипломатическо, или консулско представителство. В повечето държави, в които Република България има дипломатически мисии, са образувани избирателни секции. В държави, където работят по един или двама служители в ДКП, а постоянно пребиваващите български граждани са единици, няма разкрити избирателни секции: Гана, Етиопия, Зимбабве, Пакистан, Ангола, Камбоджа, КНДР, Йемен, Бразилия, Естония, Монголия, Куба, Виетнам, Судан и др. <br /> <br /> Законът дава право на ръководителите на ДКП да образуват секции и в населени места извън т. 1, при наличие на не по-малко от 100 избиратели, заявили лично желанието си да гласуват, не по-късно от 20 дни преди изборния ден, в писмена форма, чрез саморъчно подписано заявление &ndash; подадено лично, чрез писмо, или в електронна форма до посолството на Република България, или консулската служба за съответната държава. На базата на постъпили в законовия срок заявления и след получено съгласие на приемащите държави, ръководителите на ДКП са образували секции също и в населени места по т. 2 от чл. 41, ал. 8 от ЗИНП. Няколко страни, сред които ФРГ, Гърция, Канада, не са разрешили образуване на секции в населени места, извън местонахождението на дипломатическите и консулските представителства и работните помещения на почетните консули.<br /> <br /> От други държави, от които сме искали съгласие за провеждане на избори и в населени места, извън местонахождението на ДКП, отказ не сме получавали, посочва Горанов. <br /> <br /> До изтичането на законовия срок /14 юни 2009 г./ за получаване на информация за броя на заявилите желание да гласуват в чужбина на изборите за народни представители на 5 юли 2009 г. български граждани, в Министерството на външните работи се получиха списъци с общо 57 346 имена на избиратели, подали заявления за гласуване в чужбина. На основание броя на заявленията, получени в ДКП, са образувани общо 259 секции в 141 населени места, в 58 държави, от които 123 са в Турция, където заявления са подали 44 174 гласоподаватели, 16 в Испания при подадени 2091 заявления, 15 в САЩ при 1642 заявления, 10 в Германия при 1387 заявления, 6 в Кипър при 990 заявления, 6 във Франция при 726 заявления, 4 в Белгия при 1132 заявления и т.н.<br /> <br /> Министерството на външните работи очаква партиите и коалициите, които имат представители в ЦИК да предложат до 27 юни 2009 г. имена на лица за включването им в състава на СИК в секциите в чужбина. <br /> <br /> Министерството на външните работи и ДКП информираха пребиваващите ни в чужбина сънародници за реда и условията за упражняване правото им на глас на изборите за народни представители на 5 юли 2009 г., чрез обяви в пресата, на интернет страниците си, по електронна поща, с лични писма и други. <br /> <br /> Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България зад граница ще продължат да работят за образуване на избирателни секции в съответствие с разпоредбите на Закона за избиране на народни представители, както и от законодателството на приемащите държави. <br /> <br /> Всички писмени мнения, съображения, жалби и оплаквания чрез ДКП и Министерството на външните работи във връзка с подготовката, организирането и провеждането на изборите за народни представители, ще бъдат незабавно докладвани на Централната избирателна комисия, се посочва още в изявлението. &nbsp;/БЛИЦ<br /> <br /> <br />