Персоналът на министерството на външните работи ще бъде съкратен с около 9%. Това предвижда новият правилник, който беше приет от правителството.
С правилника числеността на персонала на МВнР се определя на 1 350 щатни бройки. Като се отчитат и извършените в края на 2009 г. и в началото на 2010 г. съкращения, персоналът на министерството ще намалее общо с около 21% в сравнение с числеността му към 1 август 2009 година.<br /> <br /> Правилникът предвижда въвеждането на генерални дирекции като структурни звена на МВнР.<br /> С това, според правителството, се постигат две основни цели - подобряване на вътрешноведомствената координация и на взаимодействието с дипломатическите служби на държавите членки на Европейския съюз при формирането и провеждането на Общата външна политика и политика за сигурност, се казва още в правилника. <br /> <br /> Предвидено е създаването на три генерални дирекции - по политическите, по глобалните и по европейските въпроси.<br /> <br />