Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев и посланика на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия в България Стийв Уйлямс обсъдиха взаимното признаване на дипломите на българските и британските лекари и лекарите по дентална медицина като със задоволство беше констатирано, че въпросът вече е решен на експертно ниво, съобщиха от Министерството на здравеопазването.
Основни теми на разговора бяха възможностите за развитие на двустранното сътрудничество за реализиране на конкретни модели на публично-частно партньорство, както и ефективното участие на НПО в конкретни проекти. Обща бе оценката, че досегашното сътрудничество в областта на здравеопазването се развива позитивно и доказателство за това е изпълнението на двустранния план за сътрудничество. По време на срещата стана ясно, че в ход е подготовката на ново 2- годишно споразумение, което предстои да бъде подписано.  Желев информира посланик Уйлямс за хода на реформите в българското здравеопазване. Подчертано бе, че нашата страна отдава особено значение на участието на НПО при обсъждане на проблемите на детското и майчинското здравеопазване, пример за което са успешно реализирани проекти в отделни региони на страната. Общо бе мнението, че детското и майчинското здравеопазване имат приоритетно значение, както на национално ниво, така и в рамките на цялостната политиката по здравеопазване на ЕС. /БЛИЦ