ВС на БСП одобри материалите за предстоящия 47-ми конгрес на партията. Това обяви членът на ИБ на БСП Бойко Великов след края на разширеното заседание на Висшия съвет, което се проведе днес.
В одобрения днес проект за нов Устав на партията са представени няколко конкретни въпроса, които предстои да бъдат дискутирани и на заседанията на конгреса, заяви Великов. Единият от тях се отнася до широкото представителство в ръководните органи на партията като въпросът е дали да бъде регламентиран с конкретни числа или да бъде съхранен само като принцип. На следващо място са въпросите за мандатността и разделението на постовете, за които решение ще бъде взето по време на самия конгрес. Важен въпрос е и този за делегирането на представителите в ръководните органи на партията. За него Бойко Великов отбеляза, че е свързан с един тежък избор за тези, които са делегирани, защото ще преминават през вътрешнопартиен избор и след това ще участват в публичен избор за публични длъжности. Дискусионен въпрос е и единодействието във всички органи, което се осъществява чрез концентриране на определени правомощия в различните органи на власт с ясно определени длъжности. В различните органи ще има представители на ръководните длъжности, поясни Великов.

На днешното заседание на ВС на БСП беше обсъден и проект за нова програма на партията. В тази връзка ръководството на партията е дискутирало и ролята на държавата в условията на световна финансова криза. Поставен е бил въпросът за социалната държава, проблемът за справедливостта в разпределението на доходите и икономическата политика, погледната през призмата на практичните решения.

С проекта за политическа рамка БСП много ясно заявява и политическата си воля да се противопостави на опитите за пряко въздействие на корпоративни и частни интереси върху решения, които се взимат от различни органите, каза още заключение Бойко Великов. Той поясни, че според закона за лобизма, който предстои да бъде приет от НС, корпоративни и частни интереси ще могат да бъдат отстоявани, но при ясно определени правила. /БЛИЦ