Червеният кмет на Ловеч Минчо Казанджиев е допуснал шуробаджанащина в оглавяваната от него община. В роднинската афера са забъркани двама от служителите му – шефката на строителния отдел арх. Дарина Костадинова и главният юрисконсулт Христо Иванов, сочат решения на комисията за конфликт на интереси.
В рамките на месец хората на Филип Златанов на два пъти са постановили, че в продължение на няколко години двамата подчинени на кмета са уреждали роднините си, изпълнявайки функции, възложени им от самия Казанджиев, пише &bdquo;Монитор&ldquo; .<br /> <br /> Комисията е установила, че шефката на строителния отдел от 2009 до 2012 г. е участвала пет пъти в заседания на общинския експертен съвет по устройство на територията, в които са разглеждани проекти на фирмата на дъщеря є, и е подписвала експертни становища за издаване на разрешение за строителство, без да подаде декларация за конфликт на интереси.<br /> <br /> Комисията е постановила също така, че главният юрисконсулт на общината е в конфликт на интереси по отношение на баща си. През 2009 г. Иванов съгласувал мотивирано предписание, издадено от Казанджиев, което се отнася за имот на баща му край града. Юристът обаче не е подал декларация за свързани лица.<br /> <br /> Очаква се председателят на комисията да издаде наказателни постановления на двамата сгафили ловешки чиновници.<br /> <br />