Лидерът на "Ред, законност и справедливост” Яне Янев и Димитър Абаджиев, водач на листата на РЗС за европейски праламент, получиха специални благодарствени грамоти, от Американския конгрес и Международния трибунал за престъпления против човечеството в сферата на неравнопоставеност.
Наградата е за услията и приноса в борбата им&nbsp;срещу корупцията и отстояване правата на хората в неравностойно положение. Благодарствените грамоти са изпратени лично от Дона Стайгър, съветник към Американския конгрес и сенат и президент на Международния трибунал. /БЛИЦ <br />