Още шест държави в Европейския съюз са въвели ембаргото
Министерският съвет въведе забрана за отглеждане на генетично модифицирана царевица МОН 810 на територията на България. Решението беше гласувано днес на редовното заседание на кабинета. <br /> <br /> Забраната се основава на принципа на предпазливостта, заложен в Директива 2001/18/ЕО и в Закона за генетично модифицираните организми. <br /> <br /> Така се гарантира предпазването на българското земеделие и околна среда от потенциална възможност за създаване на устойчивост спрямо bt-протеина в целевата и нецелевата флора и фауна и неговото натрупване в почвените екосистеми.<br /> <br /> Ограничението е въведено в още шест държави от Европейския съюз. /БЛИЦ<br /> <br /> <br />