Водохващанията, посредством които се осигурява питейно-битово водоснабдяване за населението в Добринище, са замръзнали, което наложи областното дружество „ВиК” да предприеме мерки за решаване на проблема с принудителния воден режим, продължил повече от две седмици. По спешност е изграден нов водопровод, който да захранва станцията на „ВиК”. Новото съоръжение от около 100 метра провежда вода от станция на „Напоителни системи” край града.
&quot;Следва обаче да се има предвид, че водата подавана посредством новото съоръжение, макар и да се обеззаразява, може да се ползва само за хигиенни нужди&rdquo;, уточняват от Водоснабдителното дружество.<br /> <br /> &rdquo;Водата от алтернативния източник е изследвана от РЗИ &ndash; Благоевград, установено е, че е годна за ползване за битови нужди, но е желателно живеещите в Добринище да ползват за пиене минерална вода, каквато има в региона&rdquo;, съобщи кметът на града Китан Галчев. Той заедно с екипът си работят върху варианти още от пролетта на тази година да се намерят ефективни начини и средства с кардиналното решение на проблема с нормалното водоснабдяване на Добринище.<br /> <br /> Трудности има и през лятото, когато хората в долната част на града започват поливане и живеещите в кварталите Шебелица и Грамадата остават без вода.<br />