Министърът на правосъдието Миглена Тачева подписа днес писмо до всички министерства, до ВСС, ВКС, ВКП, НСЛС и Висшия адвокатски съвет, с което се стартира съгласувателна процедура по проекта на Закон за амнистия и за освобождаване от изтърпяване на наложени наказания преди внасянето му в Министерски съвет, съобщиха от министерството.
Нормативно установеният срок за отговор от институциите е 10–дневен. Проектът се публикува и на интернет-сайта на МП за публично обсъждане и становища от страна на заинтересовани неправителствени организации преди внасянето му за обсъждане в правителството. Повод за изготвянето на законопроекта е предстоящата през 2009 г. 130-годишнина от създаването на Министерство на правосъдието с указ на княз Александър Батенберг на 5 юли 1879 г. /БЛИЦ