Днес в Народното събрание ще се проведе първото редовно заседание на Временната парламентарна комисия, която ще разследва действията на президента Георги Първанов и вицепрезидента Ангел Марин за периода 2002 – 2012 година, свързани с помилванията, опрощаването на държавни вземания и даването на българско гражданство.
Първото заседанието на комисията, освен организационни въпроси, ще разгледа информация от министъра на правосъдието за помилванията. По време на заседанието ще се вземе решение за взаимодействието на комисията с държавни и други институции, както и за това как ще се обработват и съхраняват сигнали. <br /> <br /> Като последна точна от дневния ред е записано, че комисията ще разгледа решение за съпоставка с нормативната уредба и практика в другите страни членки на Европейския съюз.<br /> <br /> Създаването на новата комисия бе гласувано на 15 февруари от мнозинството със 105 депутати &quot;за&quot;, 46 против, 1 въздържал се. Тя се състои от 13 народни представители, излъчени на пропорционален принцип с председател Яне Янев.<br /> &nbsp;<br /> Указите, издадени от вицепрезидента Ангел Марин и през двата мандата за помилванията, може да се окажат незаконни, тъй като не са преподписани, както изисква Конституцията.&nbsp; През двата си мандата Ангел Марин помилвал 533 престъпника. <br />