Народните представители обсъждат на второ четене Законопроектът за Бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2013 г. Правителството предлага бюджета на НЗОК по приходите и трансферите да е на обща сума 2 710 276 000 лв. При обсъждането на Бюджета на НЗОК в пленарна зала присъства управителят на касата Пламен Цеков.
От Синята коалиция предлагат да бъде увеличена приходната част на бюджета на касата, а също и разходната част. Депутатът Ваньо Шарков повдигна въпроса за 50 млн. лв., които трябва да се върнат в бюджета на НЗОК. &ldquo;Тези средства са от здравноосигурителни вноски на българските граждани. Дали се плащат от държавата или от добросъвестните здравноосигурени граждани няма никакво значение. Не чухме отговор на въпроса къде са тези средства и какво ще се случи с тях. Отговорът, че са в сметката на касата, не е достатъчен. Има пари, които би трябвало да отидат за здравеопазване&rdquo;, коментира Шарков.<br /> <br /> &ldquo;Нашите предложения са свързани с частично възстановяване на чувството за справедливост, те касаят приходната и разходната част на НЗОК. 50-те милиона лева, които останаха нетрансферирани към Министерство на здравеопазването, да бъдат добавени към приходната част, към здравноосигурителни приходи и да намерят предложение в разходната част, като се акцентира на профилактиката, на ранната диагностика, на скрининга&rdquo;, заяви депутатът от ДПС д-р Нигяр Джафер.<br /> <br /> &ldquo;Къде са тези 50 милиона лева, за които Конституционният съд каза, че трябва да се изразходят в бюджета на НЗОК за тази година? Прехвърляте дейности за имунизации, за ин витро и за интензивни грижи. Тези дейности в размер на 90 милиона лева да се върнат обратно към Министерство на здравеопазването!&rdquo;, не пропусна да се разгорещи и червеният депутат Мая Манолова.<br /> <br /> В крайна сметка здравноосигурителната вноска за 2013 г. ще е 8%. Това решиха депутатите при обсъждане на НЗОК.<br /> <br /> За здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ са предвидени 176 000 000 лв., а за здравноосигурителни плащания за специализирана извънболнична медицинска помощ са отделени 178 000 000 лв. <br /> <br /> За дентална помощ са предвидени 106 500 000 лв.; за медико-диагностична дейност - 71 500 000 лв.; за лекарствени продукти - 534 000 000 лв.; за медицински изделия - 70 000 000 лв.; за болнична медицинска помощ - 1 189 511 000 лв. <br /> <br /> Предвижда се резервът, включително за непредвидени и неотложни разходи, да е 269 033 000 лв.&nbsp;