Министърът на земеделието и храните Васил Грудев освободи от длъжност изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) Майдън Сакаджиев. Това съобщиха от Министерство на земеделието и храните.
Причините са свързани със системно неизпълнение на задължения от страна на агенцията, в предвидените за това срокове по регламенти във връзка със спазването на правилата на общата европейска политика в областта на рибарството. Поради забавянето срещу Република България е стартирана наказателна процедура от страна на Европейската комисия, която към момента се намира в досъдебна фаза, обясняват от ведомството. <br /> <br /> Получени са и редица писма от страна на Европейската комисия за недоброто функциониране на ИАРА, като одитът на дейността на агенцията, извършен от страна на МЗХ, е потвърдил тези констатации. <br /> <br /> Министърът на земеделието и храните Васил Грудев, съгласувано с министър-председателя на Република България, назначи за изпълнителен директор на ИАРА Янчо Янев. Той е роден през 1969 г. в гр. Несебър. Янев е с магистърска степен по &bdquo;Публична администрация&ldquo; от Университета за национално и световно стопанство - София. От 2009 г. работи в ИАРА, като последната заемана от него длъжност е началник &ndash; отдел &bdquo;Регионален център за рибарство и контрол &bdquo;Югоизточна България&ldquo;, в които се включват центровете &bdquo;Бургас&ldquo;, &bdquo;Стара Загора&ldquo;, &bdquo;Ямбол&ldquo; и &bdquo;Сливен&ldquo;. Владее немски и руски език. <br />