През следващата година пенсиите ще бъдат увеличени по швейцарското правило с около 14,3 процента.

Бюджетните заплати ще нарастват с 10 на сто, предвижда проектобюжетът, обсъждан на заседанието на  управляващите в Банско, съобищ пресслужбата на Министерски съвет.
С бюджета за следващата година ще бъдат по-добре обхванати програмите за възрастните, младите хора и семейството.


Специална работна група, в която ще участва и минитър-председателят, ще разработи програмите заедно с конкретен пакет от мерки. Бюджетните заплати ще нарастват с 10 на сто. Минималната работна заплата ще бъде повишена от 220 лв. на 240 лв., предвижда проектобюджетът. Очакваният икономически растеж е 6,5%.
Бюджетната прогноза за 2009 г. отразява и доразвива политиките, водени от правителството през последните 3 години./БЛИЦ