На около 70 км западно от Вис се намира Джабука, малък вулканичен остров, който е вечно предизвикателство за авантюристите. Той е почти невидим на картата и се счита за най -отдалечения хърватски остров.

Джабука е стръмен, висок 96 метра пролом с пирамидална форма. Островът, известен още като Черната пирамида, е необитаем, тъй като склоновете му не позволяват изграждането на каквито и да било структури, а околното море е дълбоко повече от 260 метра, което прави почти невъзможно закотвянето на кораб.


Още можете да прочетете на pochivka.blitz.bg