Статистиката показва, че в света има приблизително равен брой мъже и жени. В някои страни има повече мъже, някъде преобладава женският пол, но във всеки случай половият дисбаланс е едва забележим.

Разбира се, както във всичко и навсякъде, има изключения. Говорим за места, където има остър недостиг на мъже. Мъжете там струват тежестта си в злато, а жените гаснат без мъжко внимание. Вижте кои са тези места - на pochivka.blitz.bg!