Чудите се как през цялата година да имате много пари. Е, всичко е много лесно. Поставете три монети в готварска сол, която всички имаме у дома.

Според едно народно вярване  ако държите метални монети в контейнер, в който се съхранява сол, парите в дома Ви ще се множат.

Трябват ви – две, три метални монети и солница – контейнер, в който съхранявате сол, готварска или морска. 

Паричките, почистете с мек препарат и ги поставете на дъното на солницата, така че върху тях да изсипете солта.

Нашите баби казваха, колко зърна сол – толкова пари в къщата.