В миналото, след като снимките се проявяваха в тъмни стаички и се прехвърляха на хартия, всеки кадър беше добре обмислен и плануван. Във времето на дигиталната фотография човек може да си позволи лукса да щракне няколко пъти...все някоя от направените снимки ще е годна.
Оттам произлизат резултати като тези, които виждаме тук. Понякога всичко е въпрос на перспектива и на улавянето на точния момент.